2014. imaszándékok

 
 

2014. október

Általános szándék: Hogy az Úr adjon békét a világ azon vidékeinek, amelyeket leginkább gyötör a háború és az erőszak.

Az evangelizásért végzett imaszándék: hogy a Világmisszió napja újra felgyullassza minden hívőben, hogy célunk elvinni az Örömhírt a világon mindenkihez.

 

2014. szeptember

Általános szándék: Hogy az értelmi fogyatékosok megkapják azt a szeretetet és segítséget, amelyre méltóságteljes élethez szükségük van.

Az evangelizásért végzett imaszándék: Hogy a keresztények, Isten szavától ihletve, elkötelezzék magukat a szegényeknek és a szenvedőknek nyújtandó segítségben.

 

2014. augusztus

Általános szándék: Hogy a menekültek, akik arra kényszerültek, hogy erőszak miatt elhagyják otthonukat, nagylelkű befogadásra találjanak, és jogaikat biztosítva lássák.

Az evangelizásért végzett imaszándék: Hogy a keresztények Óceániában örömmel hirdessék a hitet a földrész valamennyi népének.

 

2014. július

Általános szándék: Hogy a sport gyakorlása mindig alkalmul szolgáljon emberi testvériségre és növekedésre.

Az evangelizásért végzett imaszándék: Hogy a Szentlélek támogassa azoknak a világiaknak a munkáját, akik a szegényebb országokban hirdetik az evangéliumot.

 

2014. június

Általános szándék: Hogy a munkanélküliek megkapják azt a támaszt és foglalkozást, amelyre szükségük van ahhoz, hogy méltó módon éljenek.

Az evangelizásért végzett imaszándék: Hogy Európa újra megtalálja keresztény gyökereit a hívők hitének tanúságtétele folytán.

 

2014. május

Általános szándék: (Hírközlés) Hogy a hírközlési eszközök az igazság és a béke szolgálatának eszközei legyenek.

Az evangelizásért végzett imaszándék: (Mária vezetése) Hogy Mária, az evangelizálás csillaga vezesse az egyház küldetését Kriszus minden nemzetnek szóló hirdetésében.

 

2014. április

Általános szándék: (Környezetvédelem és igazságosság.) Hogy a kormányok előmozdítsák a teremtett világ védelmét és a természetes javak és erőforrások méltányos megosztását.

Az evangelizásért végzett imaszándék: (Remény a betegeknek.) Hogy a feltámadt Krisztus töltse el reménységgel mindazok szívét, akiket gyötrődés és betegség tesz próbára.

 

2014. március

Általános szándék: (Tisztelet a nők iránt.) Hogy valamennyi kultúrában tartsák tiszteletben a nők jogait és méltóságát.

Az evangelizásért végzett imaszándék: (Hivatások) Hogy számos fiatal fogadja el az Úr arra szóló hívását, hogy életüket az evangélium hirdetésének

 

2014. február

Általános szándék: (Idősek.) Hogy az idősek bölcsességét és tapasztalatait elismerjék az Egyházban és a társadalomban.

Az evangelizásért végzett imaszándék: (Együttműködés az evangelizálásban.) Hogy papok, szerzetesek és világiak nagylelkűen együttműködjenek az evangelizációs küldetésben.

 

2014. január

Általános szándék: Hogy előmozdítsunk egy olyan hiteles gazdasági fejlődést, amely tiszteletben tartja valamennyi ember és valamennyi nép méltóságát.

Az evangelizásért végzett imaszándék: Hogy a különböző hitvallások keresztényei a Krisztustól akart egyég felé haladjanak.

 

Bővebben: http://www.jezsuita.hu/lelkiseg/imaapostolsag