Author Archive: kisero

 

Személyesen Kísért Szent Ignác-i Lelkigyakorlat

Miről szól? A Szent Ignác-i lelkigyakorlatban a hangsúly a szemlélődő nyugalmon, a csenden és a személyes kísérésen van, mely segít az önmagunkra találásban és az Isten felé fordulásban. Minden lelkigyakorlatozót egyénileg kísérünk Isten mélyebb megtapasztalásának az útján, személyre szabott imaanyagokkal, hogy a legmélyebb vágyaival, érzéseivel, belátásaival kapcsolatban maradva megismerhesse Isten jelenlétét és vezetését az életében, […]

 

Szemlélődő, Meditációs Lelkigyakorlat

(Jálics Ferenc atya módszere nyomán. Ld. a Szemlélődő lelkigyakorlat című könyvét.) Miról szól? A szemlélődő, meditációs lelkigyakorlatokban a hangsúly Isten jelenlétének egyszerű megtapasztalásán van, szavak és gondolatok nélkül. Ennek útja a természetben töltött szemlélődéssel kezdődik. Az egyszerű érzékelés segítségével megpróbálunk pusztán jelen lenni, ítéletmentesen észlelni azt, ami van és körülvesz. Majd kintről, a természettől befele […]

 

Meditációs napok

Szeretettel várjuk mindazokat, akik szeretnének csendben visszavonulni, megújulni, a csendjükben gyakorolni és élni Isten felé fordulásukat. A program a szemlélődő, meditációs lelkigyakorlatok kereteit követi. Azokat a jelentkezőket tudjuk felvenni a lelkigyakorlatra, akik vállalják a részvételt a teljes programon. Részvételi díj: 17.000,- ft/éj, aki az adott naptári évben még nem vett igénybe támogatást, az legfeljebb 7.000,- […]

 

Szemlélődő, meditációs Vasárnap

Szeptembertől folytatódnak a  meditációs vasárnapok. A helyszín változatlanul a Manréza Rendház kápolnája, az időpont többnyire a hónap első vasárnapján. Várjuk azokat a személyeket, akik végeztek már szemlélődő, meditációs lelkigyakorlatot a Manrézában vagy valamelyik másik lelkigyakorlatos házban és vállalják a program egészét.  Jelentkezés: a program kiírása mellett a Jelentkezés feliratra kattintva a regisztrációs lap kitöltésével A […]

 

Táncmeditációs lelkigyakorlat

Vezeti: Bereczki Katalin vagy Soósné Schnierer Klára A táncmeditáció az imádság olyan lehetősége, amelyben a zene, a mozgás, a tánc utat nyit gondolatainknak, érzéseinknek, segít közelebb kerülni Istenhez, önmagunkhoz, társainkhoz. Befelé figyelünk, közben megnyílunk kifelé is. Megéljük a csendet, az összeszedettség érzését, megtapasztalva a Lélek szavakba nem önthető imáját. Szimbólumokban bővelkedő közös, mégis egyéni ima, […]

 
Laczkó Zsuzsanna SJC

Laczkó Zsuzsanna SJC

1963-ban született Miskolcon, a Jézus Szíve Társasága tagja. Orvosi tanulmányait a Pécsi Orvostudományi Egyetemen, teológiai tanulmányait Budapesten a PPKE-en végezte. Kanadában, Torontóban klinikai lelkigondozói képzésben, Guelph-ben lelkivezetői képzésben részesült. Orvosként Budapesten a Szent János Kórházban, lelkigondozóként a Budapesti Szent Ferenc kórházban dolgozott. Az Ignáci Lelkiségi Központ munkatársaként a lelkivezetők folyamatos képzésének felelőse, emellett lelkigyakorlat-kíséréssel, lelkivezetéssel […]

 
Időjárás Dobogókőn

Időjárás Dobogókőn

      Itt tekinthető meg: http://dunakanyaridojarasa.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=13&Itemid=47

 
A nagyheti szertartások rendje

A nagyheti szertartások rendje

A Lelkigyakorlatos Házban: Nagycsütörtök 20:00 – Szentmise az Utolsó Vacsora tiszteletére, lábmosás Nagypéntek 18:00 – Urunk szenvedésének ünneplése Nagyszombat 22:00 – Húsvét vigíliájának ünneplése Rendházban: Húsvétvasárnap 10:00 – Szentmise Húsvéthétfő 10:00 – Szentmise

 
Nádudvari Miklós SchP

Nádudvari Miklós SchP

1965-ben született Budapesten. Hosszabb keresés után 25 évesen lett szerzetes, a Piarista Rend Magyar Tartománya Váci közösségének tagja. Teológiai tanulmányait és pedagógiai gyakorlatait Budapesten végezte. A lelkivezetést és a lelkigyakorlat kísérést elsősorban Nemes Ödön jezsuitától tanulta. Néhány év gimnáziumi hittantanítás után lelkigyakorlatok kísérésével és lelkivezetéssel foglalkozik.

 
Szénásy Anna SSS

Szénásy Anna SSS

1957-ben született Budapesten. 1980 óta tagja a Szociális Testvérek Társaságának. Elvégezte a Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskolát, majd teológiát, zeneterápiát és gyermekpszichoterápiát tanult. A főiskola befejezése után gyógypedagógusként dolgozott, néhány éve gyermekterapeutaként foglalkozik látássérült gyermekekkel. A lelkigyakorlatok kísérését az Ignáci Lelkiségi Központ képzésén tanulta.

 
Bartók Tibor SJ

Bartók Tibor SJ

1972-ben született. 2001-től tagja a Jézus Társaságának. Korábban a Manrézában folytatott lelkigyakorlatadói tevékenységet, valamint a kispesti Szent Ignác jezsuita Szakkollégiumban és a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskolán tanított. Jelenleg doktori tanulmányokat folytat a jezsuita rend történetéről és karizmájáról Párizsban.

 

Bayer Róbertné Mária

1964-ben született Budapesten.  Történelem tanárként és katekétaként tanított.  A 2006-ban alapított Útkeresés Háza egyik vezetőjeként, mentálhigiénés szakemberként, pszichodráma asszisztensként, lelkivezetőként fiatal felnőttekkel foglalkozik és lelkigyakorlatokat kísér. Családos, öt gyermek édesanyja.

 
Claudiu Miklós SJ

Claudiu Miklós SJ

1977. május 10-én született Vajdahunyadon.1996-ban Kolozsváron lépet be a Jézus Társasága Román Provinciájába. Filozófiai és teológiai tanulmányait Páduában, ill. Londonban, lelkiségi tanulmányait Madridban végezte. Jelenleg Szatmárnémetiben a Hám János Gimnázium spirituálisaként tevékenykedik.

 

Jálics Ferenc SJ

1927-ben született Budapesten, a Jézus Társasága tagja. Argentínában évekig dogmatikát és alapvető teológiát tanított. 1963-tól Aregentínában, később az USA-ban adott lelkigyakorlatokat. 1978-tól Németországban él. A szemlélődő meditációs lelkigyakorlatok egyik útjának kidolgozója. Több teológiai ill. lelkiségi könyv szerzője. Jelenleg Griesben (Németország) él az általa létrehozott lelkigyakorlatos házban. További információ…

 

Koronkai Zoltán SJ

1972-ben született. Esztergomban nőtt fel, a jezsuita rendbe való belépés előtt villamosmérnöki diplomát szerzett majd egyházmegyés kispap volt. Teológiai tanulmányait Budapesten, Rómában majd Torontóban végezte, a jezsuita képzést lezáró harmadik probációt pedig Indiában. 2007-től a hivatásgondozás feladatát kapta, emellett kollégiumi lelkész a Szent Ignác Jezsuita Szakkollégiumban.

 
Laetitia Chevallier FMM

Laetitia Chevallier FMM

1970-ben született Párizsban. A Ferences Mária Misszionárius Nővérek közösségéhez tartozik. Közgazdasági és teológiai tanulmányait Párizsban valamint Lyonban végezte. 2003 óta él Magyarországon. A SOTE-n lelkigondozói képzést végzett. Jelenleg a SE Mentálhigiéné Intézet munkatársa, lelkigondozással és lelkivezetéssel foglalkozik, valamint lelkigyakorlatokat kísér a Manrézában.

 
Monty Williams SJ

Monty Williams SJ

1944-ben született Guyanában, a Jézus Társasága tagja. 1967 óta a kanadai angol jezsuita provinciához tartozik. Jelenleg a torontói egyetemen (Regis College) tanít lelkiségi teológiát, lelkivezetést. További információ…

 
Mustó Péter SJ

Mustó Péter SJ

1935-ben született Derecskén, a Jézus Társasága tagja. Tanulmányait Németországban és Franciaországban végezte. Münchenben éveken keresztül ifjúsági lelkészként működött. Az 1960-as években a II. Vatikáni Zsinat szellemében a más vallásúak, másként gondolkodók és a jóléti társadalom sérültjei felé fordult. 1977-1991 között Bogotában (Kolumbia) élt, ahol a veszélyeztetett családok megsegítésére a helybéliekkel együtt szociális intézményeket hozott létre. […]

 
Patsch Ferenc SJ

Patsch Ferenc SJ

1969-ben született Miskolcon. A Jézus Társasága tagja. Teológiai tanulmányait Szegeden, Budapesten és Rómában végezte. Mentálhigiénés képesítését Budapesten a Semmelweis Egyetem Mentálhigiéné Intézetében szerezte. Lelkivezetőként dolgozott a Budapesti Központi Szemináriumban (1997-2000), a Szent Ignác Kollégiumban (2001-2002) és a római Collegium Germanicum et Hungaricumban (2002-2007). Jelenleg a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola filozófiatanára.

 
Regina Mair sa

Regina Mair sa

1961-ben született Bécsben. A Segítő Nővérek Kongregációjához tartozik. Biológiai és teológiai tanulmányait Bécsben, lelkivezetői képzését Németországban végezte. Ausztriában és Németországban a lelkipásztorkodásban tevékenykedett (egyetemi lelkészség, plébánia), néhány évet Indiában töltött a misszióban, majd 2 évig Bukarestben dolgozott utcagyerekekkel. Jelenleg a csobánkai rendházukban szervez lelki programokat (Csendes Hétvégék) és önkéntesként a budapesti egyetemi lelkészségen segít.

 
Simó Ferenc SJ

Simó Ferenc SJ

1964-ben született Marosvásárhelyen. A Jézus Társasága tagja. Teológiai tanulmányait Gyulafehérváron végezte. 1990-ben szentelték pappá és utána öt évig egyházmegyés papként működött. Jezsuitaként is leginkább lelkipásztori faladatokat látott el.  A Semmelweis Egyetem Mentálhigiéné Intézetben mentálhigiénés szakképzettséget szerzett.  A Manrézában lelkigyakorlatok kísérésével és lelkivezetéssel foglalkozik.

 

Szibig Marianna Ágnes TORG

1969. szeptember 1-én született Budapesten. 1993 óta Szent Ferenc Kisnővérei közösségéhez tartozik. Belépése előtt konduktor-tanítói szakon főiskolai végzettséget szerzett Budapesten. Majd szerzetesként kántori és hittanári tanulmányokat folytatott Egerben a kántorképző tanfolyamon illetve az Egri Hittudományi Főiskolán, mentálhigiénés és lelkigondozói képesítését pedig Budapesten a Semmelweis Egyetem Mentálhigiéné Intézetében szerezte. A lelkigyakorlatok kísérését Nemes Ödön SJ atya […]

 

Szilágyi Gyöngyi

Pszichiáter, pszichoterapeuta, személyiségfejlesztő tréner, hittanár.

 
Tegzes Katalin sa

Tegzes Katalin sa

1951-ben született Budapesten. 1976 óta szerzetes, a Segítő Nővérek Kongregációjának tagja. Az Országos Onkológiai Intézetben anaestheziológus asszisztensként, szakoktatóként, majd plébániai munkatársként dolgozott. Teológiai tanulmányait a PPKE-en végezte.  Lelkigyakorlat-lelkikísérői ismereteit Salzburban szerezte meg, majd kiegészítő képzés keretében elvégezte a valláspatológiai szemináriumot, valamint a SE-MagTud által szervezett gyászfeldolgozást segítő tanfolyamot. Hét évet Erdélyben szolgált, majd Dobogókőn a […]