Author Archive: kisero

 
Török Csaba

Török Csaba

1982-ben született Budapesten. 2006-ban matematikatanári diplomát szerzett az Eötvös Egyetemen, majd 2008 és 2010 között mentálhigiénés tanulmányokat folytatott a Semmelweis Egyetemen. A Budapesten működő Útkeresés Háza egyik alapítója és vezetője, ehhez kapcsolódóan ifjúsági csoportokkal foglalkozik, lelkigyakorlatokat kísér.

 
Varga Péter Pius

Varga Péter Pius

1961-ben született Komlón, nagycsaládos. Magyar-német-lengyel szakos diplomát szerzett az ELTÉ-n, ahol irodalomtudományból doktorált. Később megszerezte a felsőfokú pszichodráma vezető, bibliodráma kiképző képesítést. Az egyetemi oktatás mellett szemlélődő lelkigyakorlatokat vezet, illetve folyamatosan tart pszichodráma önismereti és bibliodráma csoportokat.

 
Veréb László

Veréb László

1964-ben született Makón, a Szeged-Csanádi Egyházmegye papja. Teológiai tanulmányait a Szegedi Hittudományi Főiskolán végezte. 1994-ben szentelték pappá. Plébánosként működött Szeghalmon, Szentesen és Csongrádon. 2007-től a Szent Gellért Szeminárium spirituálisa. A Semmelweis Egyetem Mentálhigiéné Intézet lelkigondozó szakán, kórházi lelkigondozó szakképzettséget szerzett. Részt vett Nemes Ödön SJ kurzusán a szentignáci lelkigyakorlatok kísérésében.

 
A szentmisék időpontja

A szentmisék időpontja

Minden vasárnap:  10 órakor Helyszín: Manréza Rendház kápolnája, Dobogókő, Téry Ödön u. 4. Szeretettel várunk!    

 

2014. imaszándékok

2014. október Általános szándék: Hogy az Úr adjon békét a világ azon vidékeinek, amelyeket leginkább gyötör a háború és az erőszak. Az evangelizásért végzett imaszándék: hogy a Világmisszió napja újra felgyullassza minden hívőben, hogy célunk elvinni az Örömhírt a világon mindenkihez.   2014. szeptember Általános szándék: Hogy az értelmi fogyatékosok megkapják azt a szeretetet és […]

 
Istent keresni Szent Jakab ösvényén

Istent keresni Szent Jakab ösvényén

    http://hivatas.jezsuita.hu/programajanlo/sajat-programjaink/istent-keresni-szent-jakab-osvenyen   Az alaptervezet: Megtenni a Szent Jakab út (Camino de Santiago) egy szakaszát azon keresztény zarándokok nyomdokain, akik évszázadok folyamán ösztönzést éreztek arra, hogy felkeressék Jakab apostol sírját. Jakab bátyja volt annak a János apostolnak, „akit Jézus szeretett”. A reflexió, az imádság és a közösség tapasztalatának megélése egyedül vagy kisebb csoportokban, olyan […]

 

Egy lelkigyakorlatozó vallomása

Miért végeznénk lelkigyakorlatokat? Kinek ajánlható? Milyen kihívások és milyen vágyak „szükségesek” ahhoz, hogy valaki lelkigyakorlatokra szánja el magát? Lelkigyakorlatos házakat rendszerint természetközeli, csendes helyeken találhatunk. Vannak csoportos, együtt imádkozós lelkigyakorlatok, és szerveznek olyanokat is, amelyeken a lelkigyakorlatozók ugyan együtt tölthetik az imaidőket, esetenként együtt böjtölnek, ugyanakkor mindenkinek van személyes kísérője is. A lelkigyakorlatok fontos velejárója, […]

 

Iránytű az élethez

Tanulmányaim során többször kapcsolatba kerültem jezsuitákkal, és feltevődött bennem a kérdés, hogy mi teszi különlegessé őket. Egy idő után úgy gondoltam, hogy a lelkigyakorlatok tapasztalata ad közös alapot és kovácsolja össze őket. Ez minden bizonnyal igaz, de csak később, magam is közéjük kerülve, a noviciátusban találkoztam először a lelkületüket naponta csiszoló imaformával, az examennel, ami […]

 
Karácsonyi levél a Manrézából

Karácsonyi levél a Manrézából

      Kedves Barátaink! A karácsony egy ajándék, amiben részt vehetünk. Készülünk rá, de nem az erőfeszítésünkből születik, adva van. Érkezik, feltűnő csillag módjára megragadja figyelmünket és megállásra késztet. Miközben felfelé tekintünk, valamit kiegyenesít bennünk, kinyit egy teret, és a feltáruló távlatokban sejteti a megrendítő titkot: a mérhetetlen űr és a betlehemi jászol, a […]

 
Vízi Elemér SJ

Vízi Elemér SJ

1974-ben született Csíkdánfalván, tagja a Jézus Társaságának. Teológiai tanulmányait Gyulafehérváron és Freiburg i. Br-ban végezte. Torontóban/Guelphben lelkiségi tanulmányokat folytatott. A szemlélődő meditációs lelkigyakorlatokat Gries-ben (Németország) Jálics Ferenc SJ mellett ismerte meg és sajátította el. 2008-2017. között a Manréza Lelkigyakorlatos Házat vezeti, lelkigyakorlatokat kísér. 2011-ben többedmagával elindította az Ignáci Lelkiségi Központ keretében működő lelkivezető és lelkigyakorlat-kísérő […]

 

Meditációs vasárnap – április 1., Virágvasárnap

A napi program a szemlélődő, meditációs lelkigyakorlat kereteit követi. Mindenki a maga módján, a saját útja szerint imádkozhat. Az imaegységek közösségben végzett csendes imát jelentenek, vezetés vagy tanítás nélkül. Ezért gyakorlott meditálóknak, az imában otthonosan mozgó személyeknek ajánljuk, de bárkit szívesen látunk, aki betartja a kereteket és tiszteli, őrzi mások csendjét. Helyszín: Manréza Rendház kápolnája […]

 

Meditációs vasárnap – 2012. február 5.

Várjuk mindazokat, akik keresik a megállást, az elcsendesedést, és szeretnének tudatosan, minőségi idővel Isten felé fordulni. Amikor közösségben vagyunk, többnyire hangosan imádkozunk – kötött vagy spontán megfogalmazott imákkal, itt azonban a közösségi imának a csendes módját gyakoroljuk, amikor szavak és gondolatok nélkül, önmagunknál maradva közösen időzünk Isten jelenlétében. A napi program a szemlélődő, meditációs lelkigyakorlat […]

 

Bibliodráma – Húsvét után

2012. április 10-11. között szeretettel várjuk az érdeklődőket a Bibliodráma programunkra, Varga Péter Pius vezetésével. A Húsvét misztériuma legtöbbünk számára felfoghatatlan titkokat rejt. A bibliodráma módszerével Jézus egyszerű követőinek: a tanítványoknak, a szemtanúknak, a katonáknak és a leírásokban talán nem is szereplő embereknek a szemszögéből próbáljuk megérteni, átélni az eseményeket. Az eufória helyett sokkal inkább […]

 

Hétköznapok lelkigyakorlata – Nagyböjt

Húsvét ünnepére való felkészülésként 2012. március 10-i kezdettel Hétköznapok lelkigyakorlatának végzésére csoportot indítunk szombatonként, négy alkalommal 8:30h-10:30h. Első alkalom: 2012. március 10., utolsó találkozás: 2012. március 31. Helye: Szentendre A lelkigyakorlatot kíséri: Hollai Zsuzsanna Jelentkezési határidő: 2012. 02. 26. vasárnap További információk:  www.zakeusalapitvany.hu

 

Karácsonyi levél 2011

Kedves Barátaink! Karácsony ünnepe ismét kinyitja szépségét és engedi, hogy Isten közelségéből nézzünk magunkra, környezetünkre, befejezett vagy félbe maradt munkáinkra. A Mindenható a kicsiben, a Gazdag a szegényben, az Erős a gyengében jelenik meg, és gyermekként kihív a magunk alkotta nagyságokból, hogy lefelé nézzünk, másként szóljunk, kicsivé legyünk. Amikor egy kisgyerekkel felvesszük a kapcsolatot, lehajlunk […]

 

Lelkigyakorlatozóink írták – Miklós

A szemlélődő lelkigyakorlat, melyen 2011. március 11-től 19-ig vettem részt a Manréza Lelkigyakorlatos Házban Dobogókőn, életem legnagyobb élménye volt, amit szavakkal leírni csak töredékesen lehet. Megtapasztaltam Isten gyógyító erejét, és a megváltás valóságát, mely egyszerre volt felemelő és fájdalmas. A szenvedés pillanataiban éreztem Szűz Mária anyai gyöngédségét, ami annyira valóságos és boldogító volt, hogy azt […]

 

Lelkigyakorlatozóink írták – Andrea

Régóta érdekelt a szemlélődésben való imádkozás, ezért elhatároztam, hogy részt veszek egy 8 napos szemlélődő lelkigyakorlaton. Elég erős belső késztetésem is volt, hogy Isten jelenlétében több időt tölthessek. Valami belső húzóerőt éreztem.

 

Lelkigyakorlatozóink írták – Gerber György

“Út csak felfelé vezet…” Egy aranyatérő májusi eső utáni napsütéses délután érkeztünk Dobogókőre, hogy egy meditációs, szemlélődő lelkigyakorlaton vegyek részt. – Szép időt hoztak, ez jó jel – köszöntött barátsággal Zoltán. Remélem, válaszoltam várakozással telten. – Jó lesz itt neked – simogatta végig szemeivel a szobám, feleségem.

 

Lelkigyakorlatozóink írták – Margit n.

Engedtem az ösztönzésnek, hogy beszámoljak a májusi személyesen kísért lelkigyakorlatomról. Még a januári tervezésnél 3 fő szempontot határoztam meg. (Melyek közül csak egy teljesült). Első szempontom volt, hogy az legyen a kísérőm, aki tavaly volt. A helyszínen tudtam meg, hogy – a kevés jelentkező miatt – ő nincs ott, és egy számomra ismeretlen jezsuita atya […]

 

Lelkigyakorlatozóink írták – Zsófia

Régóta készültem arra, hogy több napot eltöltsek a Manréza csendjében. Volt egy bizonyosság bennem, hogy kérdéseimre itt válasz vár, és hogy itt Valami már elő van készítve számomra, csak ide kell jönnöm érte, hogy megkapjam. Valóban megkaptam, de egyszersmind Ő is megkapott engem, jobban, mint eddig bármikor… Rohanós hétköznapok után az erdő csendje jólesően helyezett […]

 

Lelkigyakorlatozóink írták – Kata

Ha valaki megkérdené tőlem, hogy miért érdemes Dobogókőre 8 napra “elvonulni a világtól”, akkor én azt válaszolnám, hogy azért, mert így alkalom nyílik arra, hogy a természet és az ima csendjében kitegyem magam Isten átalakító erejének. Mert úgy érzem, Ő hatott rám a csendben.

 

Lelkigyakorlatozóink írták – László

Ma reggel ismét kimentem a Rezső-kilátóra, mint minden reggel megnézni a napfelkeltét. 300 méteres ösvény vezetett az erdő homályában a szállástól a kilátóhoz. A vaddisznók röfögését, csörtetését halottam valahol az erdő mélyén, vad szél fújt, kissé fáztam. A madarak már énekeltek, daloltak, csiripeltek, hálát zengtek az Úr Istennek. Ma reggel nem hoztam magammal egy husángot, […]

 

Előszó és bevezető a Zarándok elbeszéléséhez

Jerónimo Nadal előszava 1 Más atyákkal együtt hallottam Ignác atyánktól, hogy három kegyelmet kért Istentől, mielőtt az életből elköltözne: az első, hogy a Szentszék hagyja jóvá a Társaság szervezetét; a második ugyanez a Lelkigyakorlatokra; a harmadik pedig, hogy befejezhesse a Rendalkotmány szerkesztését. 2 Visszagondolva erre, és látva, hogy mindhárom vágya teljesült, attól tartottam, hogy az […]

 

A Zarándok elbeszélése

Loyolai Szent Ignác Visszaemlékezései 1 Loyola 1 Huszonhat éves koráig a világi hívságoknak élő ember volt. Különösen a fegyveres gyakorlatokban lelte kedvét: az a nagy és hiú vágy vezette, hogy hírnevet szerez magának. Így azután, amikor egy várban, amelyet a franciák megtámadtak, mindenki egyetértett abban, hogy megadják magukat, ha életüket meghagyják – mert világosan látták, […]