Huszadik születésnapját ünnepelte a dobogókői Manréza

 
 

Június 23-án ünnepelte a dobogókői Manréza Lelkigyakorlatos Ház megnyitásának 20. évfordulóját.

manreza_jubileum_mise

A jezsuiták a 85 éve, 1928-ban, Péter-Pál napján felszentelt,majd 1950-ben államosított zugligeti Manréza helyett csereingatlanként kapták meg a rendszerváltás után a dobogókői Kádár-villát és az ahhoz tartozó kormányőrségi épületeket, valamint a pártüdülőt. 1993-tól Sajgó Szabolcs SJ, az első igazgató vitt életet a dobogókői házakba. Az elmúlt 20 évben beérett, amit Szabolcs atya kezdett el: a Manrézában élénk lelkigyakorlatos élet folyik, a vasárnapi tízórai szentmiséket egyre többen látogatják. Vízi Elemér SJ, a jelenlegi igazgató szintén nagy elhivatottsággal dolgozik a lelkigyakorlatos kultúra terjesztésében.

A gazdag jubileumi programot egyéni imával kezdhették a látogatók, reggel 7-től 9-ig volt lehetőség az elmélyedésre a ház kápolnájában. Ezután P. Forrai Tamás SJ, a jezsuita rend magyar provinciájának rendfőnöke mutatta be a hálaadó szentmisét, de koncelebráltak többen is, köztük a Washingtonból éppen hazalátogató 92 éves P. Őrsy László SJ. Személye teremtette meg a kapcsolatot a történelemmel, hiszen Őrsy atya 1943-44-ben a régi, zugligeti Manrézában volt novícius.

A szentmise a hálaadás jegyében folyt, s egyben megkapták oklevelüket a rend által szervezett kétéves lelkivezető-képző első végzősei is. P. Forrai Tamás a mise végén jelentette be, hogy az ünnep alkalmával P. Jálics Ferenc SJ és P. Mustó Péter SJ megkapták a köztársasági elnöktől a Magyar Érdemrend Lovagkeresztjét a lelkigyakorlatos kultúra megteremtéséért és terjesztéséért.

A szentmise után Hári Ildikó iskolanővér beszélgetett Mustó Péterrelmanreza_jubileum_konyvbemutato frissen megjelent, Csendben születik az élet – A belső ima tapasztalatai című könyvéről. Mustó atya a rá jellemző mélységgel, de mégis egyszerűen beszélt a szavak, kérések és dicsőítés nélküli imáról, amelyben megvalósulhat a kapcsolat Istennel. A könyv Hári Ildikó szerkesztésében, a Jezsuita Könyvek sorozatban jelent meg.

Az ebédet követően Őrsy László atya előadása következett. Készülő könyvének befejező részét ismertette Küldetés: Ötven évvel a Zsinat után címmel. manreza_jubileum_eloadasMindannyian küldöttek vagyunk, hiszen akit Jézus megérintett, annak mondanivalója van, s Jézus mindig küldte tanítványait, hogy az örömhírt terjesszék. Aki hisz, az egyben küldött is, nem is lehet más – Őrsy atya szuggesztív és korát meghazudtolóan energikus előadó, különleges élményt nyújtott a hallgatóságnak.

A jubileumi ünnepségre sokan eljöttek, jezsuiták és más szerzetesrendek tagjai is. Többen, akik már jártak itt lelkigyakorlaton, vagy akik rendszeresen a Manréza rendházának kápolnájában látogatják a miséket. Itt voltak a Szent Ignác-i lelkiségű női szerzetesrendek képviselői, a Jézus Szíve Társasága, Segítő Nővérek, a Sacre Coeur nővérek, továbbá a szociális testvérek, és más szerzetes közösségek, illetve a Keresztény Élet Közösségének tagjai.

A nap oldott, személyes hangulatban telt, az egyébként csöndes ház kertjében felállított sátor alatt és azon kívül is zajlott az élet.

Kóczián Mária

Fotók: Klausz Péter

További képek az ünnepségről megtekinthetők a Galériában