Kairosz – korábbi résztvevők mondták

 
 

 

Korábbi résztvevők mondták a tapasztalatról:

 

„Ez az egyik legjobb lehetőség, amit ismerek, ha az életút közepe táján valaki szükségét érzi annak, hogy megálljon egy kicsit, csendben legyen Istennel és közben minden szükséges emberi segítséget is megkap – és mindez kifejezetten nekünk, papoknak.”

 

-*-

 

„Az elején azt gondoltam, hogy nehéz lesz itt ez a háromhetes semmittevés, de már két nap múlva kellemesen csalódtam, ugyanis olyan izgalmas „játékokban” vehettem részt, melyek nemcsak mélyebb önismeretre vezettek, de sok rossz szokásom gyökereit fedezhettem föl, s ezután az Úrral való beszélgetésben ezekért bocsánatot kérhettem, és így könnyebb volt megbékélnem nemcsak Ővele, de önmagammal is és mindazokkal, akikkel eddig nehéz volt. Visszaemlékezve hivatásom kezdeteire megerősödött bennem az „első szerelem”, s az is, hogy a Mennyei Atya mily nagy türelemmel kísérte utamat, s mily nagy volt a türelme s az irgalma hozzám.

A lelkigyakorlat második szakasza a csöndes elvonulás lehetőségében pedig újra átélhettem, hogy az imádság valóban beszélgetés Istennel, s az Ő hangját meghallani: béke és irgalmas jóság a léleknek. Minden papnak ajánlom ezt a lelkigyakorlatot, akinek már valamiért nehéz a hivatását örömmel és szívesen végeznie, s aki már kevésbé megy hálával és szívből imádkozni.”

-*-

 

 „A jelentkezéskor elegendő hosszúnak tűnt a három hét, mégis visszatekintve rövid volt… E három hét számomra a kegyelem és a kivételes idő napjai voltak. Újra rátaláltam önmagamra az életem hajtóerejére: ezt ajándékozta a csoportos munka, amitől a jelentkezéskor tartottam, de minden félelmem szétoszlott már az első napokon. A lelkigyakorlat második felében pedig olyan intenzíven, bensőségesen és reálisan tapasztaltam meg Isten jelenlétét, hogy erre nem is számítottam. A lelki életem új dimenzióval tágult, a papi hivatásom megszilárdult. Minden kollégának, aki (meg)fáradt, aki Istennel el akarja mélyíteni kapcsolatát, csak tanácsolni tudom a Kairosz lelkigyakorlatot.  

NB: A táblagépet hagyd otthon! A csendnek megvan a maga hatása.”

 

-*-

 

„A Kairosz program segítségével sikerült jobban megismernem és elmélyítenem hivatásomat. Felismertem gyengeségeimet és ugyanakkor rácsodálkozhattam újból, hogy Isten milyen szeretettel vezetett és vezet továbbra is. Mindenkinek ajánlom a programon való részvételt, aki kicsit is elbizonytalanodott hivatása útján. Isten képes a csodára a te életedben is!”

 

-*-

 

„Csodálatos lehetőség arra, hogy az élet megtisztuljon a múltbeli és jelenbeli félelmektől, hogy újra felragyogjon az Isten által adott élet bősége. Megfürdés Isten kegyelmében és szeretetében.”

-*-

 

Örökfogadalmas szerzetes vagyok, éppen 20 éve tettem örökfogadalmat. Megfáradtam a munkámban és a szerzeteséletemben. Ebben a helyzetben mentem el a lelkigyakorlatra. A csoportmunka segített abban, hogy Isten szemével, irgalmas tekintettel nézzek vissza eddigi életutamra. Így érkeztem el a lelkigyakorlat második, csendes részébe, amelyben valóban személyre szóló vezetést kaptam, amelyben azt élhettem át, hogy megértettek engem ott, abban a szituációban, ahol vagyok, és életem új távlatot kapott.

 

-*-

 

 

“42 éves vagyok, 16 éve pap. Másfél éve az állandósuló konfliktusok zsákutcába juttatták életemet. Komoly figyelmeztetést kaptam, hogy dolgoznom kell magamon. Az önismeretben való fejlődésem révén megtanultam, hogy lelki fejlődésemmel foglalkoznom kell. Rekollekción hirdették a Kairosz programot, amire az önismereti és lelkigyakorlatos két, egymásba kapcsolódó része miatt jelentkeztem. Megérkezvén Dobogókőre szeretettel fogadtak. Napról napra gyarapodtak bennem a felismerések, amiket rögtön imába vihettem. Megerősödött bennem, hogy Isten az én Atyám, aki szeretettel néz rám. Új módon láthattam az életutamat, kapcsolataimat, Isten tervét velem, a határaimat. Ezekkel a felismerésekkel gazdagodva léptem be az imádság csendjébe, ahol Isten biztatott, hogy éljem a saját életemet, és azt teljesen Neki ajándékozzam. Tettre készen, jó gyakorlatokat megízlelve, reményteli szívvel tértem haza.”

 

-*-

 

„Nem tudtam mire számítsak, de nem is tudtam volna elképzelni, mert ilyen tapasztalatban még nem volt részem. Teljesen nekem szólt, azt kaptam, amire szükségem volt. Tudtam – már amikor jelentkeztem -, hogy ez kairosz, Isten kegyelmi ideje számomra, de utólag ez a szó nagyságrendileg mélyebb értelmet nyert. Az előzetes sejtésem csak halvány előképe volt annak a valóságnak, amellyel Isten megajándékozott. Nem érzem túlzásnak kijelenteni, hogy új időszámítás kezdődött az életemben. …”

-*-

 

 

„Lélekátültetés: A Forma 1-es autóversenyeknél már megszoktuk, hogy ha valaki jó eredményt akar elérni, akkor mindenképpen ki kell állnia kerékcserére.  Az emberi élet számos területén rendszeresen szükséges a csere, hogy jól menjenek a dolgok. Néhány évtizede a tudomány egyik nagy szenzációja pedig az, hogy már egy beteg emberi szív is kicserélhető.

        De mi van a lélekkel? Jó hírünk van! Most már az is megújítható! Ilyen megújító, „lélekátültetős” heteken jártunk. Bizony, heteken, mert míg a kerékcsere pár másodperc és a szívműtét is csupán pár óra, addig a léleknek idő kell! Minőségi idő, odaadó figyelem, türelmes meghallgatás, szeretettel teli, elfogadó légkör és mindezek mellett az elengedhetetlen hiteles szakmai háttér. A közös munkát pedig megkoronázza a Szentlélek megújító kegyelme. Garantált a talpra állás!

     Egy ilyen segítő párosnál jártunk, a mennyei Atya két karja voltak ők számunkra. Nekünk hirdették, a kétezer magyar papnak és férfi szerzetesnek. Hárman hallottuk meg a hívást és mindhárman átestünk életünk nagy javításán, a „nagygenerálon”, a hozzáállásunk teljes cseréjén. Eljutottunk oda, hogy Krisztus fényében kezdjük nézni a dolgokat. Több mint két hétig voltunk együtt. A bevezető, ráhangoló napok után az első hét a mélyszántással telt. Lelkünk átalakítása arra, hogy jó földdé, jó talajjá váljék a következő héten eljövendő magvetésre, a személyesen kísért lelkigyakorlatra. Egyházunk és a világ dolgai eközben ugyanazok maradtak, ám mi új szemet és új füleket nyertünk, új szívet és új lelket kaptunk, melyek erőt adnak az „ITT és MOST” -ra. Arra indítanak, hogy megújulva, megerősödve az Istentől egyháza által érkező hívásokra újra szabadon és örömmel kimondhassuk: „Itt vagyok Uram, engem küldj!”  

                                                                                                                     

„Úgy indultam el, hogy nem tudtam, mire számítsak. A három hét alatt nagyon sokat kaptam: felkészült, közvetlen vezetőket, jó papi közösséget, akikkel jó volt együtt lenni, együtt gondolkodni és napról-napra fejlődni. Úgy érzem lélekben felfrissülten, a kihívásokra felkészülten értem vissza a “mindennapos életbe”. Hálás vagyok ezekért….”

-*-

„Isten ebben a három hétben elsősorban önmagához vezetett közelebb; talán ez a legfontosabb, amit a Kairosz programról elmondhatok. … A megújulás és az elmélyülés idejévé váltak ezek a napok, amelyek, Jézussal járva az utat, reményeim szerint hetekké, hónapokká, évekké fognak nyúlni. … Ajándékként tekintek újdonsült paptestvér-barátaimra is, akikkel együtt imádkoztuk, beszélgettük, nevettük, kirándultuk végig ezt a pár hetet…”

-*-

„Nagyon jó döntés volt, hogy belevágtam a Kairoszba. Segített rendezni soraimat, helyes irányba terelni élet-erőmet, megmutatta, hogy mire kell oda figyelni, mit kell máshogy csinálni. Emlékeztetett, hogy az Úrról nem szabad megfeledkezni, nélküle nem teljes a papi élet, csak Vele napi, élő, személyes kapcsolatban maradva érdemes papi hivatásom útját járni.”

-*-

“Éreztem, hogy fáradok. Azt gondoltam, csak ki kell pihennem magam. A Kairosz légköre azonban felnyitotta a szememet a bensőbb összefüggésekre. … Mély vágy ébredt bennem arra, hogy Jézussal megbeszéljem a dolgot. Most is meglepett: nem kért mást, csak azt, hogy igazán akarjam Őt megismerni.”

-*-

“Külsőleg a hívek számára nem annyira volt észrevehető elakadásom ténye. Mégis éreztem, hogy valami hátrafelé húz. …Maga a Kairosz program teljesen felülmúlta minden elvárásom. Életem egyik legnagyobb kegyelmeként éltem meg. … Meggyőződésem, hogy bármilyen jól megy a papi szolgálatunk, egy ilyen Kairosz program a legtöbb papnak egy igazi megújulást tud adni, egy új világban élés lehetőségét!”

-*-

„Ajánlom ezt a megújulási, feltöltődési programot mindenkinek, aki őszintén keresi Istent, de valamiért lehet, hogy elkavarodott az élet sűrűjében.”