Kairosz – korábbi résztvevők mondták 2022

 
 

„Úgy indultam el, hogy nem tudtam, mire számítsak. A három hét alatt nagyon sokat kaptam:
felkészült, közvetlen vezetőket, jó papi közösséget, akikkel jó volt együtt lenni, együtt
gondolkodni és napról-napra fejlődni. Úgy érzem lélekben felfrissülten, a kihívásokra
felkészülten értem vissza a „mindennapos életbe”. Hálás vagyok ezekért….”

„Isten ebben a három hétben elsősorban önmagához vezetett közelebb; talán ez a legfontosabb, amit a Kairosz programról elmondhatok. … A megújulás és az elmélyülés idejévé váltak ezek a napok, amelyek, Jézussal járva az utat, reményeim szerint hetekké, hónapokká, évekké fognak nyúlni. … Ajándékként tekintek újdonsült paptestvér-barátaimra is, akikkel együtt imádkoztuk, beszélgettük, nevettük, kirándultuk végig ezt a pár hetet…”

„Nagyon jó döntés volt, hogy belevágtam a Kairoszba. Segített rendezni soraimat, helyes
irányba terelni élet-erőmet, megmutatta, hogy mire kell oda figyelni, mit kell máshogy
csinálni. Emlékeztetett, hogy az Úrról nem szabad megfeledkezni, nélküle nem teljes a papi
élet, csak Vele napi, élő, személyes kapcsolatban maradva érdemes papi hivatásom útját
járni.”

„Éreztem, hogy fáradok. Azt gondoltam, csak ki kell pihennem magam. A Kairosz légköre azonban felnyitotta a szememet a bensőbb összefüggésekre. … Mély vágy ébredt bennem arra, hogy Jézussal megbeszéljem a dolgot. Most is meglepett: nem kért mást, csak azt, hogy igazán akarjam Őt megismerni.”

„Külsőleg a hívek számára nem annyira volt észrevehető elakadásom ténye. Mégis éreztem,
hogy valami hátrafelé húz. …Maga a Kairosz program teljesen felülmúlta minden elvárásom.
Életem egyik legnagyobb kegyelmeként éltem meg. … Meggyőződésem, hogy bármilyen jól
megy a papi szolgálatunk, egy ilyen Kairosz program a legtöbb papnak egy igazi megújulást
tud adni, egy új világban élés lehetőségét!”

-*-
„Ajánlom ezt a megújulási, feltöltődési programot mindenkinek, aki őszintén keresi Istent, de
valamiért lehet, hogy elkavarodott az élet sűrűjében.