Karácsonyi levél 2011

 
 

Kedves Barátaink!

Karácsony ünnepe ismét kinyitja szépségét és engedi, hogy Isten közelségéből nézzünk magunkra, környezetünkre, befejezett vagy félbe maradt munkáinkra. A Mindenható a kicsiben, a Gazdag a szegényben, az Erős a gyengében jelenik meg, és gyermekként kihív a magunk alkotta nagyságokból, hogy lefelé nézzünk, másként szóljunk, kicsivé legyünk. Amikor egy kisgyerekkel felvesszük a kapcsolatot, lehajlunk hozzá, mert önkéntelenül is lefelé visz a tekintetünk. Ez a megváltó mozdulat szabaddá tesz – feledteti a „fent” gondjainak komolyságát, a mindent irányítani akaró és felszínes küzdelmünket, mosolyt és jóságot csal az arcunkra, bensőnk rárezdül a bizalommal és titokkal teli nagyságra. Paradox módon ez a lehajlás felemelkedés a tisztához és a szenthez. Itt láthatjuk magunkat igazán. Erre vezet az utunk, mert innen érkezik az Isten.

Kedves Barátaink, ezzel a gondolattal kívánok Mindannyiatoknak áldott ünnepeket! Urunk születésére való emlékezés tegye naggyá szíveteket, hogy a kicsiben Útra leljetek; hozzon telítettséget a lelketekbe, hogy a külső, belső ínségben megtapasztaljátok Igazságát; és adjon erőt a továbblépéshez, hogy a gyöngeségeink menti küzdelemből Élet fakadjon.

 

A házunkról néhány szóban:

Hosszú évek gyümölcseként szépen beérlelődött a lelkigyakorlatos munka, amit külön köszönök a szolgálatunkban részt vevő kísérőknek és munkatársaknak. Az eltelt évek növekvő tendenciát mutatnak a csend és az imádságos légkör keresésére, egyre többen találnak ránk fiatalok és az életüket rendezni, kisimítani vágyó emberek.

A lelkigyakorlatos és a szervezői munkákban tavaly óta személyi változások is történtek: jezsuita részről Simó Ferenc rendtársam erősíti a lelkigyakorlatos munkát. Augusztus hónap folyamán Ambrus Lóránt atya átköltözött a pilisvörösvári Szent Erzsébet otthonba, ahová továbbra is fogad jelentkezőket személyes beszélgetésre vagy személyesen kísért lelkigyakorlatra, sőt alkalmanként a Manrézába is. Külön köszönöm Lóri atyának a sok éven át körünkben végzett munkáját, és sokak számára gyógyító, felszabadító jelenlétét. Frigy Zoltán munkatársam mellett, aki már 2010 óta viszi a ház adminisztratív feladatait és egyéb teendőit, nagy segítséget jelentett a növekvő munka végzésében új munkatársunk, Utasi Mária s.a. segítőnővér. Mária szeptember óta dolgozik nálunk félállásban, és Zolit kisegítve, főként a kapcsolattartásért és regisztrációért felel. A levelezés és a telefonhívás során találkozhattok vele.

A rendtartományunkkal összhangban szeretnénk előmozdítani az önkéntesek jelenlétét a házunkban, hogy szolgálataink és a barátaink által nyújtott különböző segítségek összhangjában megélhessük közös meghívásunkat. Az ősz óta Kati és Sándor 6 ill. 5 hónapra jöttek hozzánk, hogy életük az ima és a munka mentén formálódhasson. Aktív, szeretetteljes jelenlétükkel és imádságos hátterükkel belakják és otthonossá teszik a házat.

A programjaink között túlnyomó többségben a személyesen kísért lelkigyakorlatok és a szemlélődő, meditációs lelkigyakorlatok kapnak helyet. Néhány éve július hónapra helyeztük a 30 napos lelkigyakorlatot, hogy a jelentkezők és kísérők közösségben járhassák ezt az utat. Ezeken túlmenően helyet kapnak más lelkigyakorlatok is – mint a hivatástisztázó lelkigyakorlat, a táncmeditációs, a filmes, a családos lelkigyakorlat, a Jézusi gyaloglás. Szeretném kiemelni, hogy az eddigi gyakorlatnak megfelelően továbbra is van lehetőség a kísérők nélküli csendes visszavonulásra, teljesen egyéni lelkigyakorlatra vagy lelki napokra akár a meghirdetett programok idején is. A megújult honlapunkon www.manreza.hu megtekinthetitek a 2012-es évre meghirdetett lelkigyakorlatokat, melyekre szeretettel várunk.

A felújított rendházba – amit már bizonyára többen ismertek – továbbra is fogadunk lelkigyakorlatozókat, számukra egy újonnan kialakított külön teakonyha áll rendelkezésre. Az év folyamán felújítások történetek a lelkigyakorlatos házban is. Próbáljuk folyamatosan egyre életképesebbé tenni a házat: a kisebb javítási munkák mellett új ágyakat szereztünk be, az ebédlőbe meg új asztalok kerültek a jobb helykihasználtság érdekében. Jövő év folyamán többek között a lelkigyakorlatos ház kápolnájának berendezését és formavilágát szeretnénk tovább alakítani.

Jelenlétünkkel és szolgálatunkkal a lelkigyakorlatos kultúra meghonosítására és elérhetővé tételére törekszünk. Januárban két évre kiterjedő lelkivezető és lelkigyakorlat-kísérő képzési program indul a házunkban az Ignáci Lelkiségi Központ szervezésében. Bízom benne, hogy a képzés gyümölcseként megsokszorozódik az erőnk és az elérhetőségünk.

Ezúton is szeretném megköszönni mindenkinek az eltelt év során nyújtott mindennemű támogatását, segítségét. Továbbra is számítunk jóindulatú támogatóink segítségére, hogy szolgálatunkat megfelelő igényességgel végezhessük, és elérhetővé tehessük a lelki támaszt azoknak is, akik istenkeresésük és életük rendezése útján szeretnének tovább jutni, de anyagi nehézségekkel küszködnek.

Isten áldása kísérjen és gazdagítson Titeket és családjaitokat, közösségeiteket az Ő közelségével az ünnepek alatt és az Új Esztendőben.

Baráti üdvözlettel a Manréza jezsuita közössége és munkatársai nevében,

Dobogókő, 2011. Karácsonyán

Vízi Elemér SJ