Karácsonyi levél a Manrézából

 
 

 

 

 

Kedves Barátaink!

A karácsony egy ajándék, amiben részt vehetünk. Készülünk rá, de nem az erőfeszítésünkből születik, adva van. Érkezik, feltűnő csillag módjára megragadja figyelmünket és megállásra késztet. Miközben felfelé tekintünk, valamit kiegyenesít bennünk, kinyit egy teret, és a feltáruló távlatokban sejteti a megrendítő titkot: a mérhetetlen űr és a betlehemi jászol, a felfoghatatlan és az érinthető, a tökéletes és a törékeny találkozását.

A titkot fürkészve felfelé nézünk, mert természete szerint felemeli tekintetünket. Ez a hit természete. A hitben bontakozik ki az ünnep: Amikor megérint Isten közelsége, és leborulásra késztet, tekintetünk fent időzik, átalakul látásunk, érzékelésünk önmagunkról és környezetünkről. Ezt a látásunkat őrzi az ünnep és meghív, hogy legmélyebb énünk közösségben legyen azzal a Titokkal, mely megcsillant az útra kelő bölcsek bizalmában és kitartásában.

Kívánom, hogy Urunk születésére való emlékezés ajándékozzon meg mindannyiunkat közelségének jeleivel, őrizze hitünket és erősítse bizalmunkat közös utunkon.

 

A házunkról néhány szóban:

Idei évünket különösen is meghatározta a lelkigyakorlatos kultúra továbbfejlesztése és elmélyítése. A lelkigyakorlatok művelése mellett, házunk az Ignáci Lelkiségi Központ képzési terepeként is szolgált, melynek keretében jelenleg két évfolyam végzi a két évre kiterjedő lelkivezető és lelkigyakorlat-kísérő képzést. Nagyon sokat köszönök e képzésben résztvevő szerzetes és civil munkatársaknak, akik önzetlenül, a legjobb tudásuk és tapasztalatuk beemelése mentén segítik a hivatásukra készülőket. Reménnyel tölt el, hogy a „felnövekvő nemzedékek” által az Úr válaszát tapasztalhatjuk a növekvő igényekre, és megsokszorozódhat szolgálatunk – Szent Ignác kifejezésmódja szerint – a „lelkek segítésére”.

Szintén köszönettel tartozom azon kísérőknek, akik rendszeresen vagy alkalomadtán segítették megteremteni azt a közeget, ahol a hozzánk forduló személyek növekedhettek imaéletükben és előbbre haladhattak lelki útjukon.

A helyi szolgálatunk mentén történt személyi változások közül szeretném kiemelni, hogy Simó Ferenc atya szeptember óta a marosvásárhelyi közösségünk tagja, ahol a helyi lelkészségen folytatja szolgálatát. Köszönöm a Manrézában végzett munkáját, vendégszerető és barátságos jelenlétét. Januártól Hofher József atyát várjuk szeretettel a közösségünkbe, márciustól pedig néhány hónapra Jálics Ferenc atyát, aki idén 85. születésnapját ünnepelte, és aki a rá jellemző fiatalos lelkülettel készségesen ajánlotta fel segítségét a lelkigyakorlatos szolgálatra.

A programjaink között többségében továbbra is a személyesen kísért lelkigyakorlatok és a szemlélődő, meditációs lelkigyakorlatok kapnak helyet. Arra törekszünk, hogy a lelkigyakorlatos kultúránk azokból a gyökerekből éljen, melyek által Szent Ignác és az első társak hatékonyan és személyre szabottan segítették az evangelizációt. A meghirdetett időpontokon kívül lehetőség van az egyéni csendes visszavonulásra, valamint a kísérők függvényében egyéni időpontok kialakítására. Házunk nyitva áll külső, azaz mások által szervezett csoportok fogadására is. A honlapunkon www.manreza.hu megtekinthetőek a 2013-as évre meghirdetett lelkigyakorlataink, melyekre szeretettel várunk.

Évek óta tanúja lehetek annak, ahogyan egyre népesebbé váltak a vasárnapi 10 órás szentmiséink a rendház kápolnájában, és újra meg újra rácsodálkozom a hívek kitartására és hűségére, akik rendszeresen, alkalomadtán vagy épp kirándulásuk közepette, olykor dacolva az időjárás viszontagságával is, jönnek – felnőttek és gyerekek.

Jövő év júniusában 20 éves lesz a dobogókői Manréza, mely alkalomból szeretnénk egy jubileumi ünnepet tartani, és amelyre szeretettel várunk mindannyiatokat június 23-án.

Az év folyamán történt néhány jelentős felújítás a lelkigyakorlatos házban, mellyel tovább alakítottuk a ház barátságos környezetét és élhetőségét. Régi vágyunk volt a kápolna továbbfejlesztése, ill. befejezése a központi jellegének megfelelően, megőrizve az ima és a liturgikus tér praktikus és kreatív ötvözetét. Ennek következtében új formavilágot és berendezést kapott, de néhány részlete csak jövő évben kerül véglegesítésre. Ezen túlmenően jelentős és egységes arculatváltozást hozott a régi épületrészben található ajtók cseréje. Köszönöm mindenki munkáját, támogatását.

Továbbra is nyitva tartjuk a teret az önkéntesek jelenlétének. Várjuk mindazok jelentkezését, akik egy meghatározott időre szeretnék életüket a lelkigyakorlatos munka szolgálatába állítani olyan módon, hogy vállalják a ház lelkületében való részvételt az imádság és a munka ötvözetében; továbbá azokat, akik keresik hivatásukat vagy szeretnék rendezni életük kérdéseit Istennel való kapcsolatuk mentén, vagy növekedni szeretnének a lelki életben.

Ezúton is szeretném megköszönni mindenkinek az eltelt év során nyújtott mindennemű támogatását, segítségét, felénk forduló figyelmét. Támogatóink nagylelkűségéből sok olyan embernek segíthettünk, akik anyagi nehézségekkel küzdöttek, de szükségük volt lelki támaszra istenkeresésük, életük rendezése útján. Lévén, hogy áraink az elérhetőség érdekében az önköltségi ár felét jelentik, nagyon sok háttértámogatásra és anyagi források megtalálására is szükségünk van. Az Életrendezés Alapból rendszeresen segíthettük azokat a fiatalokat, útkeresőket, életük rendezésére vágyó embereket, akik megkerestek kérdéseikkel: www.eletrendezesalap.jezsuita.hu

Támogatóink segítsége hozzájárult a házunk fejlesztéséhez is, hogy egyre inkább otthont teremthessünk a hozzánk betérőknek. Isten fizesse mindenki jóságát és adományát, amit a továbbiakban is örömmel fogadunk, hogy mindenki számára hozzáférhető legyen a lelkigyakorlatok tapasztalata.

A hit évében a napkeleti bölcsek magatartása bátorítson minket abban a hitben, hogy közösen vagyunk úton, együtt tájékozódunk, és közös ígéretünk a megérkezés.

Isten áldása kísérjen és gazdagítson mindannyiunkat az Ő közelségével az ünnepek alatt és az új esztendőben.

Baráti üdvözlettel a Manréza jezsuita közössége és munkatársai nevében,

Dobogókő, 2012 karácsonyán

Vízi Elemér SJ