Karácsonyi levél

 
 

karkepKedves Barátaink!

 Karácsony ünnepe ajándékot bont. Kinyitja szépségünket, emlékeztet, felidézi és őrzi igazságunkat: eredetünk és beteljesedésünk a szeretet, mely nem a hatalmasságban, hanem az egyszerűségben, nem a mindent irányítani akaró erőben, hanem a kiszolgáltatottság ráhagyatkozó bizalmában, nem a látványosságban, hanem az éjszaka rejtettségében mutatja meg önmagát. Elénk jön, felkínálja jelenlétét befejezett vagy félbe maradt munkáink közepette, amikor úton vagyunk életünk, kapcsolataink rendezésében, hivatásunk keresésében és megélésében, környezetünk és világunk formálásában, abban, ahogy keressük Őt, ahogy várunk, remélünk, cselekszünk. Önmaga felől láttatja életünket. Megmutatkozott. A Szeretet megtestesült, tapinthatóvá és láthatóvá lett, hatása megmozgatta és formálta a történelmet, szálai érintik és átszövik életünket, és megnyitják az ünnep lényegét: „Velünk az Isten”.

Kívánjuk, hogy a Betlehemben megmutatkozó és velünk levő Isten erősítse meg hitünket, hogy a magunk és embertársaink életét az ő titkában elrejtve szemlélhessük, növelje reményünket, hogy az élet nyomait bátran keressük mindennapjainkban és rátalálhassunk bennük jelenlétére, és tegye teljessé szeretetünket, hogy együttérzéssel és nagylelkűséggel ajándékozhassuk meg mindazokat, akikkel együtt alkotjuk Testének egységét.

 

A házunkról néhány szóban:

Személyi változások:

Vízi Elemér SJ rendi képzését követően szeptemberben visszatért Dobogókőre, és folytatja korábbi szolgálatát. P. Hofher József SJ, aki távollétében helyettesítette, a miskolci jezsuita plébániára kapott áthelyezést. Köszönjük neki helytállását és elkötelezett munkáját. Lelkipásztori szolgálatát kísérje továbbra is Isten áldása. Az eltelt év során a jezsuita közösség további két fővel bővült, augusztustól P. Kovács Lajos SJ, októbertől meg P. Szőcs László SJ tölti itt a szabbatikumát.

Szeptembertől új munkatársunkhoz, Vándor Györgyihez futnak be a jelentkezések, az általános és a programokhoz kapcsolódó kérdések, megkeresések. Ő váltotta Utasi Mária segítő nővért, akit rendi feladatai Bécsbe szólítottak. Hálásan köszönjük, hogy éveken át nagyszerűen segítette munkánkat.

 

Önkéntesség:

Augusztustól novemberig egy újabb önkéntes, Brigitta nővér kapcsolódott be a meghirdetett önkéntes programba. A nálunk töltött idő mindannyiunk számára nagy ajándék volt.  Az önkéntesség, az önzetlen, a másokért ellenszolgáltatás nélkül végzett szolgálat mindenkit gazdagít. Továbbra is várjuk azon fiatalok jelentkezését, akik hosszabb-rövidebb időre szeretnének a Ház életébe bekapcsolódni, visszavonultabban, imádságos légkörben élni és szolgálatukkal a lelkigyakorlatozók elmélyülését segíteni.

 

Átalakítások:

Hálásak vagyunk, hogy a Rend és adományozóink anyagi támogatásával sor került a Lelkigyakorlatos Ház bejárati ajtajának cseréjére, a Ház folyosóinak, a Rendház kápolnájának kifestésére, az épület 90%-ának világításkorszerűsítésére, valamint néhány szerkezeti módosításra: A korábbiakhoz képest az ebédlő könnyebben megközelíthető, mivel a Kisterem átalakításával leegyszerűsödött a közlekedés. A teakonyha az ebédlő bejáratánál kapott helyet, és január folyamán az iroda is új helyre költözik, az egykori Kisterem bejáratához. Mindezek által lehetőség nyílik új szobák kialakítására.

Az előttünk álló évben szeretnénk elkezdeni a ház továbbfejlesztését, alapvetően beszélgető szobák és előadó terem kialakítására.

 

Ignáci Lelkiségi Központ:

Ezen évtől a Manrézához kapcsolódik az Ignáci Lelkiségi Központ irodája is, mely eddig Budapesten volt. Ennek keretében szervezzük a lelkivezető és lelkigyakorlat-kísérő képzést, mely idén a harmadik évfolyamot indította 18 résztvevővel. A képzésnek köszönhetően megnövekedett a házunkban szolgálatot teljesítő kísérők száma, akik között világiak és más felekezethez tartozó személyek is vannak. Segítségükkel könnyebben le tudjuk fedni a lelkigyakorlat-kísérés és lelkivezetés növekvő szükségleteit. A programokat és a kísérőket, valamint a lelkivezetés iránti kérelmeket dr. Papanek Márta koordinálja, aki szintén a házunk munkatársa.

 

Lelkivezetői alap:

A lelkivezetők támogatására létrehoztunk egy lelkivezetői alapot, hogy tudjuk támogatni azokat a személyeket, akik kisebb ill. nagyobb időráfordítással a mindennapokban is szolgálatára állnak azoknak, akik lelkivezetést kérnek. Akiknek lehetőségük van ezen lelkivezetők anyagi támogatására és szívesen segítenek, a következő számlaszámra küldhetik adományukat. Hálásan köszönjük.

JTMR ILK Lelkivezetői Alap: 10702019-19014056-51400006

 

Támogatások:

Azért, hogy a Manréza által kínált lelkigyakorlatok minél szélesebb kör számára legyenek elérhetőek, továbbra is az önköltségi ár feléért hirdetjük programjainkat. Jövőre az idei árak maradnak érvényben. Szeretnénk köszönetet mondani azoknak a támogatóknak, akik anyagiakkal és munkájukkal idén is segítették a ház küldetését és fejlődését.

Az Életrendezési Alap támogatásával továbbra is olyan hivatásukat, életük célját kereső embereknek tudtunk segíteni, akiknek anyagi körülményeik nem tették volna lehetővé a programjainkon való részvételt.

 

Honlap, regisztrációs program:

Honlapunkon már elérhető a 2015. első felére tervezett programkínálat. Továbbra is szeretettel várunk mindenkit, aki növekedni szeretne Istennel való kapcsolatában. Sajnos a december elején bekövetkezett természeti károk miatt elképzelhető, hogy a kiírt programok módosulni fognak, de ezek majd nyomon követhetőek lesznek a honlapunkon.

Hosszabb előkészület után januártól bevezetjük az online regisztrációs programot, ami sok tekintetben könnyebbé és gördülékenyebbé teszi a jelentkezéseket. Reméljük, hogy mindannyiunk számára segítséget jelent majd ez az átállás, még ha számítani is lehet az indulással járó nehézségekre. Mindenesetre szeretnénk kérni az együttműködéseteket az esetlegesen felmerülő hibák, észrevételek jelzésében.

A Korda Kiadó által a lelkigyakorlatos házban működtetett könyves stand megszűnt, így könyvek vásárlására csak korlátozott lehetőséget tudunk biztosítani. Emellett a Rendházban továbbra is van lehetőség néhány, a Jezsuita Könyvek sorozatban megjelenő könyv megvásárlására.

Az év végéhez közeledve szeretnénk minden barátunknak, támogatónknak megköszönni azt a figyelmet és szeretetet, melyet az év folyamán tőlük kaptunk, az anyagi és minden más támogatást, amely azt az üzenetet hordozza számunkra, hogy értékelik az emberek szolgálatában végzett szolgálatunkat. Isten fizesse jóságukat, gondoskodó szeretetüket.

A Manréza jezsuita közössége és a Lelkigyakorlatos Ház munkatársai nevében áldott Karácsonyt és kegyelmekben gazdag új esztendőt kívánunk.

 

Dobogókő, 2014. Karácsonyán

Vízi Elemér SJ és Frigy Zoltán