A Manréza Kísérők Köre

 
 

A Manrézát jezsuiták, más közösségekhez tartozó szerzetesek és világiak működtetik szoros összefogásban. Küldetésünk és vágyunk, hogy kísérőként felkészülten és nagylelkűen szolgálhassunk. Együttműködésünkben a remény egyik jelét ismerjük fel egyházunk számára.

Támogassuk a Kísérők Körét!

A Manréza anyagi fenntartását a lelkigyakorlatra érkezők hozzájárulása, a magyar jezsuita rendtartomány támogatása és adományozóink nagylelkűsége biztosítja. Szolgálataink azonban újabb utakra is elvezetnek. A házon kívüli szolgálatokat, mint a kísért imádság heteit, a mindennapok lelkigyakorlatát és a lelki kísérést a Manréza nem finanszírozza. Mindannyian valljuk, hogy „ingyen kaptátok, ingyen is adjátok”, de az ingyenesség korlátait is tapasztaljuk. Különösen azoknak közülünk, akik mögött nem áll szerzetesközösség, szükségük van Jézus másik szavát is meghallani: „méltó a munkás a maga kenyerére”.

Hogyan?

Amint azt más egyházi szolgálatoknál láthatjuk, a szükséges anyagiak sokféleképpen előteremthetők. Aki önkéntesen szolgál, annak megélhetését munkája vagy más saját forrása biztosítja. Ingyenes lehet egy-egy szolgálat akkor is, ha fizetésből tartja fenn magát, aki végzi: a pap, a lelkész, a sekrestyés, vagy a kántor. Néha központilag meghatározott díjat fizetünk (esküvő, temetés, miseszándék), máskor önkéntes felajánlással élünk (perselypénz, előadó tiszteletdíja). Előfordul az is, hogy nagylelkű támogatókra számítunk (szociális programok, felújítások). A Manréza kísérőinek szolgálatát is sokféleképpen elismerhetjük.

A következők közül választhatunk:

–          Adomány-doboz. Egy-egy kísérőnél, szerzetesközösségekben, találhatunk egy adománydobozt, amelybe a számára, számukra szánt tiszteletdíjat elhelyezhetjük.

–          Céladomány a kísérő nevére, átutalással. Az utalt összegnél egyértelműen megjelöljük, hogy kinek szánjuk a támogatást (például a kapott bizonylatot átadjuk kísérőnknek), az összeg őhozzá fog eljutni. Számlaszám:
10702019-19014056-55500005, kedvezményezett: JTMR Manréza

–          Átutalással, amennyiben a kísérő lemond a tiszteletdíjáról. Számlaszám:
10702019-19014056-55500005, kedvezményezett: JTMR Manréza. A küldött adományokból a kísérők szupervízióját és folyamatos továbbképzését finanszírozzuk.

Lehetőleg már kezdetben tisztázzuk kísérőnkkel beszélgetéseink keretét. Egyebek között rendezzük el vele, hogy a fentiek közül melyik a mindkettőnk számára leginkább megfelelő forma.

Mennyivel?

A Mobil Manréza imaheteken, más néven a kísért imádság hetein a résztvevőktől önkéntes hozzájárulást kérünk. Ez általában, de nem mindig, fedezi a kísérők útiköltségét.

A Mindennapok lelkigyakorlatán (ami körülbelül hetenkénti beszélgetéseket jelent) a javasolt összeg havi 10,000Ft.

Folyamatos kísérés (általában havonkénti találkozással) a Manréza pontokon: az ajánlott hozzájárulás havi 5000Ft.

Az általunk ajánlott tiszteletdíjak általában szerény hozzájárulást jelentenek a kísérők megélhetési költségeinek fedezéséhez. A kísérők jelezhetik, hogy – számukra távolabbi beszélgetési helyszín esetén – utazási költségeik is felmerülnek.

Képességeink és lehetőségeink szerint

Szeretnénk, hogy anyagiak miatt senki számára ne váljon elérhetetlenné a lelki kísérés, de az ingyenesség a kísérőket se hozza lehetetlen helyzetbe. Szeretnénk ezért, ha a Kísérői Alap teret adna a nagylelkűségnek és a kölcsönösségnek. Aki képes a lelkivezetés értékét más, manapság bevett segítő szolgálatokkal (pl. pszichológus, coach, személyi tréner…) összemérni és ennek megfelelően megbecsülni, és ez arra indítja, hogy az ajánlott összegnél többet adjon, annak hálásan köszönjük!