Írások és Felvételek

 

P. Őrsy László SJ beszédei, 2015. július-augusztus

Az alábbi lejátszási listában Őrsy László jezsuita atya beszédeit tesszük közzé, melyeket 2015. július-augusztus folyamán tartott a Manrézában. A listában szereplő felvételeket folyamatos lejátszás mellett, vagy a listából válogatva is megtekintheti.

 Tovább...
 

Egy lelkigyakorlatozó vallomása

Miért végeznénk lelkigyakorlatokat? Kinek ajánlható? Milyen kihívások és milyen vágyak „szükségesek” ahhoz, hogy valaki lelkigyakorlatokra szánja el magát? Lelkigyakorlatos házakat rendszerint természetközeli, csendes helyeken találhatunk. Vannak csoportos, együtt imádkozós lelkigyakorlatok, és szerveznek olyanokat is, amelyeken a lelkigyakorlatozók ugyan együtt tölthetik az imaidőket, esetenként együtt böjtölnek, ugyanakkor mindenkinek van személyes kísérője is. A lelkigyakorlatok fontos velejárója, […]

 Tovább...
 

Iránytű az élethez

Tanulmányaim során többször kapcsolatba kerültem jezsuitákkal, és feltevődött bennem a kérdés, hogy mi teszi különlegessé őket. Egy idő után úgy gondoltam, hogy a lelkigyakorlatok tapasztalata ad közös alapot és kovácsolja össze őket. Ez minden bizonnyal igaz, de csak később, magam is közéjük kerülve, a noviciátusban találkoztam először a lelkületüket naponta csiszoló imaformával, az examennel, ami […]

 Tovább...
 

Előszó és bevezető a Zarándok elbeszéléséhez

Jerónimo Nadal előszava 1 Más atyákkal együtt hallottam Ignác atyánktól, hogy három kegyelmet kért Istentől, mielőtt az életből elköltözne: az első, hogy a Szentszék hagyja jóvá a Társaság szervezetét; a második ugyanez a Lelkigyakorlatokra; a harmadik pedig, hogy befejezhesse a Rendalkotmány szerkesztését. 2 Visszagondolva erre, és látva, hogy mindhárom vágya teljesült, attól tartottam, hogy az […]

 Tovább...
 

A Zarándok elbeszélése

Loyolai Szent Ignác Visszaemlékezései 1 Loyola 1 Huszonhat éves koráig a világi hívságoknak élő ember volt. Különösen a fegyveres gyakorlatokban lelte kedvét: az a nagy és hiú vágy vezette, hogy hírnevet szerez magának. Így azután, amikor egy várban, amelyet a franciák megtámadtak, mindenki egyetértett abban, hogy megadják magukat, ha életüket meghagyják – mert világosan látták, […]

 Tovább...
 

Koldultál-e már?

„Mielőtt a templombejárat lépcsőjére ültem volna, bementem előbb imádkozni. Már ott bent a padon ülve lehúztam a cipőmet. Húzd le a sarudat az égő csipkebokor előtt, mert a föld, amelyen állsz, szent hely – hallotta Mózes. Istennel csak akkor szembesülhetsz, ha kivetkőzöl mindabból, ami keménnyé tesz, ami véd és óv, ami befogadó képességedet, érintkező felületedet […]

 Tovább...
 

Nagyböjti Triduum III.

Nagyböjti Triduum – „Reményt és jövőt adok nektek.” Előkészület a 2007. szeptemberi városmisszióra. Jézus Szíve Lelkészség – Jezsuiták. 1085 Bp. Mária u. 25. 2007. március 11. BARTÓK IBOR SJ III. A remény akadályai. Az értelmes remény. Jézus és az Egyház reménye A mai evangélium (Lk 13,1-9) elsődleges üzenete a megtérésre való felhívás, amelyekre sokszor az […]

 Tovább...
 

Nagyböjti Triduum II.

Nagyböjti Triduum – „Reményt és jövőt adok nektek.” Előkészület a 2007. szeptemberi városmisszióra. Jézus Szíve Lelkészség – Jezsuiták. 1085 Bp. Mária u. 25. 2007. március 10. BARTÓK TIBOR SJ II. Remélni magunkért – remélni másokért – remélni mindenkiért? A két fiúról és az irgalmas Atyáról szóló példabeszédet (Lk 15,11-32) úgy is felfoghatjuk, mint annak iskoláját, […]

 Tovább...
 

Nagyböjti Triduum I.

Nagyböjti Triduum – „Reményt és jövőt adok nektek.” Előkészület a 2007. szeptemberi városmisszióra. Jézus Szíve Lelkészség – Jezsuiták. 1085 Bp. Mária u. 25. 2007. március 9. BARTÓK TIBOR SJ 2. rész, 3. rész I. A remény története „A hit, amit legjobban szeretek, mondja Isten, a remény. A hiten nem csodálkozom. Nem is csodálatos. Úgy tündöklöm […]

 Tovább...
 

A vigasztalás Istene

Manapság kissé elkopott a vigasz-vigasztalanság szavaink íze. Az igealakokat ugyan – vigasztal, vigasztalódik – használjuk még, bár egyre inkább komikus értelmű szókapcsolatokban. Hol ezzel, hol azzal vigasztalódunk, azaz töltjük be bevallott, bevallatlan szükségleteinket. Ezek legnagyobbika a szeretet utáni vágy, amely elfogadottságot, intimitást és valahová tartozást keres. Szeretetre való éhségünket „elverhetjük” ugyan gyors megoldásokkal, de azokat […]

 Tovább...
 

A bizalom útján

Két meghatározó erő kíséri végig életünket: a szeretet és a félelem. E kettő aránya is folyton változó, miközben magatartásunkat, gondolkodásunkat, cselekvésünket mozgatják. Ideális esetben a félelem alárendelődik a szeretetnek, bele is épül, és te-központú emberré formál, olyanná, aki tekintetét a másikra irányítja. Ebben az esetben magatartásunkat a másik iránti szeretet határozza meg. Ha viszont a […]

 Tovább...
 

Az üresség húsvétja

A szerző a jezsuiták Manréza lelkigyakorlatos házának igazgatója Dobogókőn. A noviciátus után lelkigyakorlatos képzésen vett részt Kanadában, majd a magyar jezsuiták noviciusmesterének segítője (szóciusa) lett. Jelenleg elsősorban imagyakorlatok tanításával és lelkigyakorlatok kísérésével foglalkozik. „Az üresség húsvétja” című írásában egy alapvető lelkiségi állapotról szól, amely elengedhetetlen a feltámadásba vetett hit igazi gyümölcseinek a megtapasztalásához. Tudtam, hová […]

 Tovább...