Kísérők

 
Lukács János SJ

Lukács János SJ

1966-ban született Budapesten. A Budapesti Piarista Gimnáziumban érettségizett, majd 1989-ben villamosmérnöki diplomát szerzett. Közben közel egy évig értelmileg sérült emberekkel élt együtt önkéntesként egy Bárka közösségben. Világi hallgatóként a Pázmány Péter Hittudományi Akadémián tanult, majd 1991-ben belépett a jezsuita rendbe. Két év noviciátus után filozófiai és teológiai tanulmányokra Münchenbe és Párizsba küldték. 1998-ban szentelték pappá. […]

 Tovább...
 
Kővári Magdolna SSS

Kővári Magdolna SSS

1958-ban született Nagyváradon, érettségi után nyelvészetet tanult Kolozsváron, később pedig Debrecenben. Nyelvtanárként dolgozott Nagyváradon 1995-ig. 1979-ben, még egyetemi évei alatt lépett be a Szociális Testvérek Társaságába. 1995-től 2007-ig a Szociális Testvérek Társaságának amerikai kerületében szolgált.  Ez idő alatt pszichológiai tanácsadást tanult Buffaloban, New York államban és pasztorális pszichológiai tanácsadást a Maryland-i Loyola Egyetemen, valamint lelkivezetést […]

 Tovább...
 
Pirityiné Papanek Márta dr.

Pirityiné Papanek Márta dr.

1962-ben született Budapesten. Férjével 5 gyermekük és 3 unokájuk van. Tanulmányait és szolgálatait az alábbi területeken végezte: általános orvos (SOTE, Budapest; 1981-87), mentőtiszt (SOTE, Országos Mentőszolgálat Budapest; 1985-87), szülészet-nőgyógyászat (Városi Kórház, Zirc; 1991-95), klinikai farmakológia, a gyógyszerkutatások etikája, biztonságossága (Orvostovábbképző Egyetem, Budapest; European Medicines Agency, Lisszabon; 1995-2008) pszichoterápia (Viselkedés és Kognitív Terápiás Intézet, SOTE Pszichiátriai […]

 Tovább...
 
Szőcs-Erőss László SJ

Szőcs-Erőss László SJ

1960-ban született. A Jézus Társasága tagja. Tanulmányait Gyulafehérváron, majd Frankfurtban végezte, ahol licenciátust szerzett lelkiségi teológiából. Több munkaterületen is dolgozott, kollégiumi lelkész a Szent Ignác Jezsuita szakkolégiumban, a gyulafehérvári főegyházmegye szeminárium spirituálisa és tanára, majd a kolozsvári jezsuita közösség elöljárója és a Manréza- Lelkigyakorlatos Ház magyar nyelvű programjainak a szervezője és lelkigyakorlat kísérő. Később a […]

 Tovább...
 
Schuschnigg Theresia CB

Schuschnigg Theresia CB

1970-ben született. 1995 óta a Nyolc Boldogság Közösség tagja. Az alapképzése nyelvész. Rómában tanult spirituális teológiát és Franciaországban végezte teológiai tanulmányait. A Budapesti Örökimádás-templomban szolgál és főként lelkivezetéssel és lelkiség tanításával foglalkozik. A lelkigyakorlatok kísérését egy osztrák alapképzésen és az Ignáci Lelkiségi Központ képzésén tanulta.

 Tovább...
 
Nádudvari Miklós SchP

Nádudvari Miklós SchP

1965-ben született Budapesten. Hosszabb keresés után 25 évesen lett szerzetes, a Piarista Rend Magyar Tartománya Váci közösségének tagja. Teológiai tanulmányait és pedagógiai gyakorlatait Budapesten végezte. A lelkivezetést és a lelkigyakorlat kísérést elsősorban Nemes Ödön jezsuitától tanulta. Néhány év gimnáziumi hittantanítás után lelkigyakorlatok kísérésével és lelkivezetéssel foglalkozik.

 Tovább...
 
Szénásy Anna SSS

Szénásy Anna SSS

1957-ben született Budapesten. 1980 óta tagja a Szociális Testvérek Társaságának. Elvégezte a Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskolát, majd teológiát, zeneterápiát és gyermekpszichoterápiát tanult. A főiskola befejezése után gyógypedagógusként dolgozott, néhány éve gyermekterapeutaként foglalkozik látássérült gyermekekkel. A lelkigyakorlatok kísérését az Ignáci Lelkiségi Központ képzésén tanulta.

 Tovább...
 
Mustó Péter SJ

Mustó Péter SJ

1935-ben született Derecskén, a Jézus Társasága tagja. Tanulmányait Németországban és Franciaországban végezte. Münchenben éveken keresztül ifjúsági lelkészként működött. Az 1960-as években a II. Vatikáni Zsinat szellemében a más vallásúak, másként gondolkodók és a jóléti társadalom sérültjei felé fordult. 1977-1991 között Bogotában (Kolumbia) élt, ahol a veszélyeztetett családok megsegítésére a helybéliekkel együtt szociális intézményeket hozott létre. […]

 Tovább...
 
Tariska Eszter

Tariska Eszter

1955-ben született. Életének első felében házasságban, anyaként élt, és a debreceni Kodály Kórus énekeseként dolgozott. Férje halála megtérsét hozott számára, ettől kezdve a szemlélődő élet felé fordult, aminek során megismerkedett Jálics Ferenc lelkigyakorlatával, ami további döntő fordulatot jelentett az életében. Jelenleg egyedül él. A kontemplatív imát tartja “fő foglalkozásának”. Több szemlélődő imacsoportot vezet, lelkigyakorlatokat ad, […]

 Tovább...