Miklós Attila

 
 

1969-ben született Budapesten. Itt végezte el a Református Teológiát, majd az induló Gödöllői Református Líceum Gimnáziumának iskolalelkésze és vallástanára lett, s azóta is ott dolgozik. Elvégezte a SOTE Mentálhigiéné Intézetének lelkigondozó képzését, amit szintén iskolalelkészi munkájában hasznosít elsősorban. Családos, felesége, Sára a Károli Gáspár Református Egyetemen tanít. Két felnőtt, egyetemista fiuk van.

A lelkigyakorlatok kísérését az Ignáci Lelkiségi Központ képzésén tanulta.