MLGY – ha még nem voltam lelkigyakorlaton

 
 

Szeretnék jelentkezni, de még nincs lelkigyakorlatos tapasztalatom, mit tegyek?


Szent Ignác Lelkigyakorlatok c. könyvének bevezető megjegyzéseiben definiálja, hogy mit nevez ő
lelkigyakorlatnak: különböző imaformák és egyéb lelki tevékenységek gyakorlását. Majd
összehasonlítja a testi gyakorlatokkal: „Mert miként a sétálás, gyaloglás és futás testgyakorlat, úgy
lelki gyakorlatnak mondható minden olyan tevékenység, mely előkészíti és alkalmassá teszi a lelket,
hogy eltávolítson magától minden rendezetlen hajlamot, és miután eltávolította őket, keresse és
megtalálja az isteni akaratot abban, hogy életét lelke üdvözülése felé irányítja.” (Lgy 1.)
A Mindennapok Lelkigyakorlata Szent Ignác nagy, 30 napos lelkigyakorlatának a mindennapokban
végezhető változata. Ha a fenti hasonlatot mentén megyünk tovább, ez a lelkigyakorlat olyan, mint a
maratoni táv a futásban. Ahogy a futást sem a maratonnal kezdjük, a Mindennapok
Lelkigyakorlatához is szükséges az előzetes „edzés”, a kiírásban szereplő rövidebb lelkigyakorlatok.
A MLGY egy olyan út, amit lekésni nem lehet, de megérni rá igen. Nagy vállalás, sok szempontból
komoly igénybevétel. Minden évben meghirdetjük. Ha komoly az elhatározás, akkor érdemes ebben
az évben lelkigyakorlatos tapasztalatokat gyűjteni.

Amit érdemes megkérdezi magunktól, amikor megszólít az MLGY kiírás:

 • Mire vágyom igazából? Mi szólított meg?
  Miután a MLGY heti rendszerességű személyes kísérést ígér a lelkigyakorlat mellé, könnyen
  összekeveredik a lelkigyakorlat elvégzése utáni vágy az imaélet mellé kapható támogatás vágyával. Ez
  utóbbira a rendszeres lelkivezetés a megfelelő eszköz. A MLGY egy meghatározott tematika mentén
  haladó komoly és mély elköteleződés az Isten és az Ő ügyének, „gondolkodásának” megismerése
  mellett, mely kemény munkával, őszinte önvizsgálattal és szembenézésekkel, küzdelmekkel és
  örömökkel járó, 9 hónapig tartó folyamat.
 • Mire hív az Isten?
  Ha a MLGY kiírása megszólít, érdemes a vágyaim tisztázása után ránézni arra, mire hív az Isten. Nem
  is olyan egyszerű ezt látni, tudni. A saját eképzeléseinket, akaratunkat kell megkülönböztetnünk Isten
  meghívásától. A kettő akár együtt is jelen lehet. Ezért szervezzük a felvételi beszélgetéseket, hogy
  legyen egy fórum, ahol személyes beszélgetésben rá lehet nézni a kétségekre, aggodalmakra és a
  megszólítottság forrására. A felvételi beszélgetés rövid idő, a megkülönböztetés munkáját a
  lelkigyakorlatozó maga végzi, a beszélgetésen csak a bizonytalan pontok átbeszélésre van lehetőség.
  Az is lehet, hogy valóban hív az Isten, de nem ebben az évben, nem most. Még időt kell adni a
  tisztázásnak, felkészülésnek. Fontos, hogy a jelentkezőben legyen nagylelkűség az Isten hívásával és
  annak időzítésével kapcsolatban.
  Miért Szent Ignác-i személyesen kísért, és ez mit jelent?
  Szent Ignác saját istenkereső útjának, megtérésének tapasztalatait foglalja össze Lelkigyakorlatok c.
  könyvében. Azt tapasztalta, hogy az általa használt eszközök és bejárt út másoknak is segítenek
  megtalálni az Istent és mélyíteni Vele a kapcsolatot. Ezért ezeket leírta és az egyházra hagyta. Ennek
  a kincsnek a jezsuiták a gondozói, ők ápolják ezt a hagyományt és szerveznek ilyen típusú
  lelkigyakorlatokat. Tehát a Szent Ignác-i azt jelenti, hogy Ignác módszereinek alkalmazásával végezzük
  a lelki gyakorlatokat. Ahhoz, hogy a MLGY-ben hosszú távra elköteleződhessünk, ismernünk kell ezt a
  módszert, tudnunk kell, ez-e a mi utunk. Mert nem ez az egyetlen út, ahogy Istenhez közel lehet
  kerülni.

A személyesen kísért azt jelenti, hogy a lelkigyakorlatozó kap maga mellé egy kísérőt a lelkigyakorlat
időtartamára, akivel megosztja az imádságában tapasztalt megmozdulásokat, történéseket. A kísérő
egy külső szemlélő, aki az Isten és a lelkigyakorlatozó közötti kapcsolatra figyel, azt tükrözi, segíti a
lelkigyakorlatozót az Isten működésének, tevékenységének felismerésében, ízlelésében. Ahhoz, hogy
valaki ebben a formában kísérhető legyen, szükséges, hogy tudjon és akarjon beszélni ima
tapasztalatáról. A rövidebb lelkigyakorlatokban ez kipróbálható, gyakorolható, tanulható.
Milyen rövidebb lelkigyakorlatok vannak és hol?
Személyesen kísért Szent Ignác-i lelkigyakorlat végezhető zárt körülmények között, egy
lelkigyakorlatos házban vagy a mindennapokban. Zárt lelkigyakorlatból van 3, 5 vagy 8 napos
hosszúságú.
A következő lelkigyakorlatos házakban lehet keresni személyesen kísért Szent Ignác-i
lelkigyakorlatokat:

 • Manréza Lelkigyakorlatos Ház, Dobogókő – http://manreza.hu/
 • Szív Lelkiségi Központ, Tahi – https://www.tahisziv.hu/
 • Betlehem Lelkigyakorlatos Ház, Bükkszentkereszt – https://betlehemhaz.hu/
  A mindennapokban végezhető Szent Ignác-i személyesen kísért lelkigyakorlatok:
 • Kísért Imádság Hete: egy 5 napos személyesen
  kísért Szent Ignác-i lelkigyakorlat a mindennapokban. A lelkigyakorlatozó a mindennapok
  keretei közé illeszti be vállalását, hogy napi fél órát imádkozik és minden nap találkozik a
  kísérőjével. Személyes formában többnyire plébániai közösségekben hirdetik meg, de a
  koronavírus karantén időszakának gyümölcseként a Manréza Lelkigykarolatos Ház online is
  szervez ilyen lelkigyakorlatokat, melyre az ország bármely pontjáról jelentkezhetnek az
  érdeklődők, akiknek nincs lehetőségük otthonról több napra elvonulni, de szeretnének
  lelkigyakorlatozni.
 • 6 hetes Szent Ignác-i személyesen kísért lelkigyakorlat: ez egy új lelkigyakorlat fajta. Átmenet
  a rövidebb lelkigyakorlatok és a MLGY között. Haladóknak ajánljuk, akik vagy készülnek az
  MLGY-re, vagy túl hosszú nekik az elköteleződés az MLGY-re, de vágynak egy 5 naposnál
  hosszabb, a mindennapokban végezhető lelkigyakorlatra.

Miért kérjük, hogy ebben az évben ne vegyen részt terápiás vagy önismereti folyamatban?
A Mindennapok Lelkigyakorlata az egész ember minden területét érintő lelkigyakorlat, célja, hogy
általa az Isten átalakítsa az életünket, ahogy az a Lgy 1. fent idézett részletében olvasható. Épít és
megmozgatja az értelmet, az akaratot, a képzeletet, az emlékezetet, az érzéseket. A pszichológia
nyelvén mondhatjuk, hogy érinti tudatos és tudattalan területeinket is. Az ember személyisége és
spiritualitása nem választható el egymástól. Kölcsönhatásban állnak: a lelkigyakorlatokban, ahogy
Isten megismerésére törekszünk, az Ő fényében láthatjuk és ismerhetjük meg önmagunkat, és ezen
keresztül embertársainkat. A terápiás és önismereti folyamatoknak hasonló céljuk van, de egészen
más eszközökkel és fókusszal dolgoznak. Van, akinek terápiára van szüksége és nem lelkigyakorlatra.
A kettő nem tud párhuzamosan futni. Viszont itt is ugyanaz érvényes: a lelkigyakorlatról nem lehet
lekésni, de meg lehet érni rá. Ha Isten hívása a terápiás vagy önismereti folyamat után is jelen van,
esetleg még mélyült is, az MLGY minden évben kiírásra kerül.