Molnár Péter

 
 

1974-ben született Tatán. A Pápai Református Kollégium Gimnáziumában érettségizett 1995-ben. Teológiai tanulmányait a Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Karán végezte, közben a Kölcsey Ferenc Protestáns Szakkollégium tagja. Nős, két gyermek édesapja. 2006-tól a budai Szilágyi Dezső téri Református Gyülekezet lelkipásztora és hitoktatója. 2017-ben a Semmelweis Egyetemen „mentálhigiénés lelkigondozó” szakképzettséget szerzett. Lelkivezetést és lelkigyakorlat-kísérést az Ignáci Lelkiségi Központ képzési programján tanult.