Pomeisl Mária SSS

 
 

Pomeisl Mária sss
1954-ben születtem. Mérnökként dolgozom Szombathelyen.
Teológia levelező tagozat elvégzése után bekacsolódtam a plébániai hitoktatásba. Végeztem mentálhigiénés képzést.
1989. óta a szociális testvérek társaságának vagyok a tagja.
Aktívan részt vettem a helyi cserkészmozgalomban, az Ifjúsági Vezetőképzés (Hajszoló) keretében fiatalok képzésében.
Személyesen kísért lelkigyakorlatokat Nemes Ödön SJ által vezetett kurzuson tanultak alapján kezdtem el vezetni, majd miután magam is elvégeztem a Mindennapok Lelkigyakorlatát jelentkeztem az Ignáci Lelkiségi Központ képzésére. Ennek alapján végzem jelenleg lelkivezetői és lelkigyakorlat kísérői szolgálatomat.