Pomeisl Mária SSS

 
 

Pomeisl Mária sss
1954-ben születtem. Mérnökként dolgozom Szombathelyen.
Teológia levelező tagozat elvégzése után bekacsolódtam a plébániai hitoktatásba. Végeztem mentálhigiénés képzést.
1989. óta a szociális testvérek társaságának vagyok a tagja.
Aktívan részt vettem a helyi cserkészmozgalomban, az Ifjúsági Vezetőképzés (Hajszoló) keretében fiatalok képzésében.
Személyesen kísért lelkigyakorlatokat Nemes Ödön SJ által vezetett kurzuson tanultak alapján kezdtem el vezetni, majd miután magam is elvégeztem a Mindennapok Lelkigyakorlatát jelentkeztem az Ignáci Lelkiségi Központ képzésére. Ennek alapján végzem jelenleg lelkivezetői és lelkigyakorlat kísérői szolgálatomat.

 
 

A szentmisék rendje az ünnepek alatt

2022. dec. 24. – 2023. január 1.

Karácsony, Urunk születésének főünnepén:

december 24.:  Karácsonyi szentmise 22.00 órakor a rendházban

december 25.:  szentmise 10 órakor a rendházban

január 1.: Szűz Mária Isten Anyja főünnepe, Újév napja, 10 órakor a lelkigyakorlatos házban