Simó Ferenc SJ

 
 

1964-ben született Marosvásárhelyen. A Jézus Társasága tagja. Teológiai tanulmányait Gyulafehérváron végezte. 1990-ben szentelték pappá és utána öt évig egyházmegyés papként működött.
Jezsuitaként is leginkább lelkipásztori faladatokat látott el.  A Semmelweis Egyetem Mentálhigiéné Intézetben mentálhigiénés szakképzettséget szerzett.  A Manrézában lelkigyakorlatok kísérésével és lelkivezetéssel foglalkozik.