Simó Ferenc SJ

 
 

1964-ben született Marosvásárhelyen. A Jézus Társasága tagja. Teológiai tanulmányait Gyulafehérváron végezte. 1990-ben szentelték pappá és utána öt évig egyházmegyés papként működött.
Jezsuitaként is leginkább lelkipásztori faladatokat látott el.  A Semmelweis Egyetem Mentálhigiéné Intézetben mentálhigiénés szakképzettséget szerzett.  A Manrézában lelkigyakorlatok kísérésével és lelkivezetéssel foglalkozik.

 
 

Április 2. Virágvasárnap

A délelőtt 10.00 órai szentmisében barkaszentelés.

Helyszín: rendház kápolnája

 

Április 6. Nagycsütörtök

20.00 órakor ünnepi szentmise az utolsó vacsora emlékére.

Helyszín: lelkigyakorlatos ház kápolnája

 

Április 7. Nagypéntek

18.00 órakor Urunk szenvedésének ünneplése.

Helyszín: lelkigyakorlatos ház kápolnája

 

Április 8. Nagyszombat

21.00 órakor Húsvét vigíliájának ünneplése.

Helyszín: lelkigyakorlatos ház kápolnája

 

Április 9. Húsvétvasárnap

10.00 órakor Urunk feltámadásának ünnepe.

Helyszín: lelkigyakorlatos ház kápolnája