Személyesen kísért Szent Ignác-i lelkigyakorlat a Laudato Sì fényében

 
 

Miről szól?
“Szemléljem, hogyan lakik Isten a teremtményekben”, hívja az
imádkozót Szent Ignác, Lelkigyakorlatos könyve egyfajta
összegzéseként. “Istent keresve és megtalálva mindenben”
nyerhetjük el azt a szeretetet, amelyben Ővele szolgálhatjuk
tervének kibontakozását.
A Lelkigyakorlatok alapdinamikáját követve, életünk hármas
kapcsolódását szemléljük: Istennel, embertársainkkal és az egész
teremtéssel való kapcsolataink mélyen összefüggnek egymással. A
teremtés csodáját a természetben különleges módon szemlélhetjük.
Jézus Krisztusban pedig láthatjuk a hármas kapcsolat egészen
bensőséges megélését, melyből szeretet fakad. Ő az, akiben Isten
terve beteljesedik, melyet a Szentírás és a Lélek benső sugallatai is
alátámasztanak.
Erre a kibontakozó folyamatra irányítja figyelmünket Ferenc pápa a
Laudato si’ enciklikában, mely az embert elmélyülésre és odaadó
szolgálatra hívja. Ebben kíván lelkigyakorlatunk segíteni.

Miből áll?

A lelkigyakorlat a személyesen kísért Szent Ignác-i lelkigyakorlat kereteit követi, reggeli és délutáni rövid bevezetővel.
A csendes imaidők és a természetben végzett szemlélődés Isten
személyesen nekem szóló, és egyúttal mindent átfogó vágyára
hangol rá.
A szentírási részek kapcsolatba hoznak Jézus Krisztus személyével
és az Egyház közösségi tapasztalatával, támpontot adva benső
tapasztalataimhoz.
A lelki kísérővel való beszélgetésben visszajelzést és támaszt
kaphatunk az Isten felé tartó út elmélyítéséhez, melynek egy
beteljesedése az Eucharisztia közös ünneplése.
Az iránymutatás a lelki folyamat tudatosítását, a Szentségimádás
pedig a bensőséges megélést segítik elő.

A csend légkörében folyamatosan a lényegre figyelhetünk, valamint
segíthetjük egymást a jelenlétben és a közös odaadás
megerősödésében.


Kiknek ajánljuk?
Mint Szent Ignác-i lelkigyakorlatot, ajánljuk mindazoknak, akik
szeretnék elmélyíteni Istennel való kapcsolatukat, életvitelszerűen
szeretnék gyakorolni a hitüket, mélyebb megtérésre vágyakoznak,
ill. fontosabb döntéseiket Istenre szeretnék alapozni. Olyanokat
várunk, akik szívesen vállalják a csendes elvonulást, hogy Istennel
találkozzanak, az Ő jelenlétében megpihenjenek és új erővel
telhessenek el.
Egyúttal különösen ajánljuk ezen lelkigyakorlatunkat azoknak, akik
szeretnék az Istennel való kapcsolatukat az embertársaikkal és az
egész teremtéssel való összefüggésben is értelmezni. Akik a
Megtestesült Igét szemlélve, egy nagy Alkotás kibontakozását
szeretnék szolgálni.

Érkezés: 2022.05.13. reggel 8.00 – 9.00

Távozás: 2022.05.15. ebéd után 14.00

Korlátozottan tudunk szállást adni 05.12-től, aki igényli, jelezze a jelentkezési lapon.

Részvételi díj: 30.500,- ft, aki az adott naptári évben még nem vett igénybe támogatást, az legfeljebb 10.000,- ft támogatást igényelhet