Szőcs-Erőss László SJ

 
 

P10808921960-ban született Bukarestben. A Jézus Társasága tagja. Tanulmányait, Gyulafehérváron, majd Frankfurtban végezte, ahol licenciátust szerzett lelkiségi teológiából. Több munkaterületen is dolgozott, kollégiumi lelkész a Szent Ignác Jezsuita szakkolégiumban a gyulafehérvári főegyházmegye szeminárium spirituálisa, és tanára, majd a kolozsvári jezsuita közösség elöljárója és a Manréza- Lelkigyakorlatos Ház magyar nyelvű programjainak a szervezője, és lelkigyakorlat adó. Később a marosvásárhelyi közösség elöljárója. Jelenleg Dobogókőn a féléves szabadévet tölti.