Táncmeditációs lelkigyakorlat

 
 

Időpont: 2013.09.13-15.
Vezeti: Csókási Anna RSJC
Gyakran találkozunk azzal a vágyunkkal, hogy szavakon túli imádságban találkozzunk Istennel. Ennek egyik formáját ismerheti meg az, aki a Táncmeditációs lelkigyakorlaton vesz részt. A lelkigyakorlat résztvevői egyszerű lépésekből álló, imagesztusokat használó táncokat sajátítanak el, melyet egyéni reflexiós idő és csend egészít ki. Mindez lehetővé teszi Istennel, önmagunkkal, a közösséggel való éltető találkozást.
A lelkigyakorlat szerves része a vasárnapi közös szentmise.

 

„Készítsétek az Úr útját!” (Mt 3,3)

Időpont: 2013.09.20-22.
Vezeti: Nagyné Bereczki Katalin
A táncmeditáció az imádság olyan lehetősége, amelyben a zene, a mozgás, a tánc utat nyit gondolatainknak, érzéseinknek, segít közelebb kerülni Istenhez, önmagunkhoz, társainkhoz. Befelé figyelünk, közben megnyílunk kifelé is. Megéljük a csendet, az összeszedettség érzését, megtapasztalva a Lélek szavakba nem önthető imáját. Szimbólumokban bővelkedő közös, mégis egyéni ima, amelynek középpontjában a gyertya, mint Isten jelenlétének szimbóluma áll, aki életünk középpontja.