Balogh Tamás

 
 

Balogh Tamás Budapesten született 1969-ben. A Debreceni Református Kollégiumban végezte gimnáziumi tanulmányait. Ezután a Károli Gáspár Hittudományi Egyetemen tanult és 1993-tól van lelkipásztori szolgálatban.

 

Egyetemi évei alatt és szolgálata első négy évében a MEKDSZ – (keresztyén diákmissziós szervezet) munkatársa volt, feladata volt egyetemi bibliakörök alapítása, vezetése, keresztyén diákok mentorálása, evangélizációk szervezése, tartása.  Ez az ökumenikus missziós lelkiség meghatározó volt hitére. Emellett a református egyház ifjúsági missziójában is tevékeny volt. 2006-ig Budapesten volt lekipásztor 2006 óta a Gödöllői Református Egyházközség vezető lelkipásztora. Feleségével és 3 egyetemista fiával él.

2013-ban  végzett a Sote Mentálhigénés Intézet , mentálhigiénés lelkigondozó szakján és ettől kezdve van kapcsolatban a Dobogókői Manréza házzal. Itt kapta a másik meghatározó lelkiségi hatást és ez a hely és közösség  lett lelkivezető képzésének helyszíne is. Jelenleg lelkivezetői főleg szolgálatot saját gyülekezetében, kisebb részben a református egyházban és a Dobogókői Manrézában végez.