Bevezetés az imaéletbe, lelkigyakorlat hivatáskeresőknek

 
 

„Kérjem a kegyelmet, amit kívánok.
Itt azt a kegyelmet kérem a mi Urunktól,
hogy ne legyek süket az ő hívására,
hanem készséges és szorgos
szent akaratának teljesítésében”
Szent Ignác

 

Élethivatásunk felismerése szempontjából feltétlen szükséges, hogy mély kapcsolatban legyünk Istennel. Az imaélet elmélyítése a hivatáskeresés alapja. Erről szól ez a lelkigyakorlat.

Olyan fiatalokat várunk, akikben van valami belső nyugtalanság, akik valami többre vágynak, akik keresik, hogy mire teremtette őket Isten.

Lelkigyakorlat típusa: személyesen kísért Szent Ignáci lelkigyakorlat.

Korhatár: 16-35 év.

Lelkigyakorlat típusa: személyesen kísért Szent Ignác-i lelkigyakorlat.