Személyesen Kísért Szent Ignác-i Lelkigyakorlat

 
 

Miről szól?
A Szent Ignác-i lelkigyakorlatban a hangsúly a szemlélődő nyugalmon, a csenden és a személyes kísérésen van, mely segít az önmagunkra találásban és az Isten felé fordulásban. Minden lelkigyakorlatozót egyénileg kísérünk Isten mélyebb megtapasztalásának az útján, személyre szabott imaanyagokkal, hogy a legmélyebb vágyaival, érzéseivel, belátásaival kapcsolatban maradva megismerhesse Isten jelenlétét és vezetését az életében, válaszolni tudjon rá, és aszerint alakítsa életét. Így alakul ki a lelkigyakorlatozóban az a finom érzék, melynek segítségével meg tudja különböztetni, mi az, ami életében az Isten vágya szerinti vagy azzal ellentétes. Ennek gyümölcseként szabadság költözik a szívébe. Életét egyre több öröm és szeretet járja át.

A lelkigyakorlatok kísérői jezsuiták és az  Ignáci Lelkiségi Központ által képzett munkatársak: szerzetesek, világiak, ritkán evangélikus vagy református felekezetűek. Aki a feltüntetett kísérők valamelyikét – például más jellegű személyes kapcsolat miatt – nehezen tudná elfogadni, kérjük a regisztráció során jelezze, hogy lehetőségeinkhez mérten figyelembe vehessük.
 

Miből áll?

  • A napi 3-5 imaidő az imában való következetességet szolgálja, az állandó nyitottságot, melyet mélyít az Eukarisztia ünneplése.
  • A szentírási szövegekkel való elmélkedés megnyitja azt a személyes teret Isten és ember között, ahol az Ige átformáló ereje megtapasztalható.
  • Ennek kibontása és mélyítése történik meg a lelki kísérővel való beszélgetésben, mely egyben abban is segít, hogy az imádkozó ember az Isten körüli saját pályáján maradjon.
  • A természetben töltött idő az isteni jelenlét iránti érzékünket tágítja, finomítja.
  • A teljes csend a figyelem mélyülését, a jelenlétet és az Istennel való találkozást szolgálja, és egyben segíti a többi lelkigyakorlatozó egyéni útjának tiszteletben tartását is.

Kiknek ajánljuk?
Ezt a lelkigyakorlatot azoknak ajánljuk, akik szeretnék elmélyíteni Istennel való kapcsolatukat, életvitelszerűen szeretnék gyakorolni a hitüket, mélyebb megtérésre vágyakoznak, ill. fontosabb döntéseiket Istenre szeretnék alapozni. Olyanokat várunk, akik szívesen vállalják a csendes elvonulást, hogy Istennel találkozzanak. Azokat is hívjuk, akik elfáradtak és csak meg szeretnének pihenni az Úrban, szeretnék éleszteni szívükben az egykor megtapasztalt tüzet, és újraizzítani életük üszkösödő részeit.

Érdemes először rövidebb lelkigyakorlatot (3, 4, 5 napos) végezni, majd egy későbbi alkalommal hosszabb időre is lehet jönni. A meghirdetett programjainkon elejétől a végéig kérjük a részvételt.

(*) jelzi a lelkigyakorlatok felsorolásánál az ökumenikus jelleget, amikor lehetőség adódik felekezet szerint választani katolikus szentmise és úrvacsorás istentisztelet között. Ekkor jelezheti, ha kifejezetten református vagy katolikus kísérőhöz szeretne kerülni.

Részvételi díj: 17.000,- ft/éj, aki az adott naptári évben még nem vett igénybe támogatást, az legfeljebb 7.000,- ft/éj támogatást igényelhet.